Vi skal være en av de største lærebedriftene i regionen. Konsernet jobber derfor aktivt med rekruttering av lærlinger og har et sosialt engasjement for de som ikke går standardveien til fagbrev.

Haugaland Krafts målsetting at ti prosent av de ansatte skal være lærlinger eller ansatte med avtale om arbeidstrening. I 2019 ble vi kåret til årets lærebedrift i Rogaland.

Årets lærebedrift kjennetegnes blant annet av å ha et godt system for opplæring av lærlinger og lærekandidater, samarbeid med skoler og jobber aktivt med å skape et godt arbeids- og læringsmiljø som fremmer utvikling og læring, både som fagarbeidere og menneske.

Ønsker du å bli lærling i Haugaland Kraft, bør du følge ekstra godt med i månedsskiftet januar-februar. Da lyser vi gjerne ut ledige lærlingestillinger hvert år, med søknadsfrist noen uker senere. Lærlingene har oppstart i august samme år. Ledige lærlingstillinger, som ingeniørtrainee, lyses normalt ut i løpet av 1. kvartal med startdato fra høsten samme år.

Ønsker du at vi holder deg oppdatert?

Ved å registrere deg i vårt kandidat-system vil du få informasjon så snart ledige stillinger lyses ut.

Registrer deg her

Aktuelle lærlingplasser i Haugaland Kraft er:

Energimontørfaget

Energimontører jobber med å bygge og vedlikeholde strømnett, kabler og trafoer som forsyner hus og bedrifter med strøm. Det er et variert og fysisk arbeid der du jobber i team og er mye ute i friluft. Haugaland Kraft sitt datterselskap Fagne ansetter hvert år nye energimontørlærlinger. 

Les mer om energimontørfaget her

IKT-servicefaget

IT-, eller IKT-konsulentene, i Haugaland Kraft har ansvar for å drifte de datasystemer konsernet er avhengig av for effektiv og sikker drift av programvare, styring av nett og produksjon og bredbåndstjenestene (Altibox). 

Les mer om IKT-servicefaget her

Telekommunikasjonsmontørfaget

Haugaland Kraft sin bredbånd-avdeling bygger ut fibernett i hele regionen. Til dette arbeidet brukes egne telemontører eller innleide telemontører fra eksterne selskaper.

Les mer om telekommunikasjonsmontørfaget her

Kontor- og administrasjonsfaget

Kontormedarbeidere jobber i resepsjonen, kundetjenesten, økonomi, marked og i organisasjon. Typiske oppgaver er administrasjon og håndtering av dokumenter, fakturaer og kundehenvendelser.

Les mer om kontor- og administrasjonsfaget her

Hvordan er det å jobbe i energibransjen?

Ønsker du å lese mer om hvordan det er å jobbe i energibransjen? Sjekk ut Spennende Fremtid, en inspirasjonsside for deg mellom 13 og 19 år som vurderer en teknisk utdanning og en karriere innen fornybar energi.

Besøk Spennende Fremtid her
Spørreundersøkelse med premie