Haugaland Kraft-konsernet er en av de største lærebedriftene i regionen. Vi satser på fremtidens fagarbeidere og tar inn lærlinger hvert eneste år.

Hos oss jobber om lag 500 ansatte fordelt på åtte lokasjoner med produksjon og distribusjon av elektrisk kraft, strømsalg og utbygging og drift av fibernettverk.

Er du fortsatt i tenkeboksen i jakt på den rette utdanningsveien? Sjekk ut dine muligheter hos oss, slik at vi sammen kan gi kraft til sterke og bærekraftige lokalsamfunn.

Utdanningene vi tilbyr

Fem gode grunner til å bli lærling hos oss

Årets lærebedrift

I 2019 ble vi kåret til årets lærebedrift i Rogaland. Årets lærebedrift kjennetegnes blant annet av å ha et godt system for opplæring av lærlinger og lærekandidater, samarbeid med skoler og jobber aktivt med å skape et godt arbeids- og læringsmiljø som fremmer utvikling og læring, både som fagarbeidere og menneske.

Energimontørfag

Energimontører jobber med å bygge og vedlikeholde strømnett, kabler og trafoer som forsyner hus og bedrifter med strøm. Det er et variert og fysisk arbeid der du jobber i team og er mye ute i friluft. Haugaland Kraft sitt datterselskap Fagne ansetter hvert år nye energimontørlærlinger. 

Telekommunikasjonsmontørfag

Haugaland Kraft sin bredbåndavdeling bygger ut fibernett i hele regionen. Til dette arbeidet brukes egne telekommunikasjonsmontører eller innleide telekommunikasjonsmontører fra eksterne selskaper.

IT-utviklerfag

IT-utviklerfaget handler om å utvikle og designe programvare. Du lærer mye om programmering og hvordan vi bygger systemer og applikasjoner, men også mye om hvordan vi jobber sammen med andre mennesker for å finne rett løsning. Som IT-utviklerlærling vil du få jobbe både kreativt og analytisk — selvstendig og i team med andre. Med fullført fagbrev i IT-utviklerfaget er du godt rustet til å jobbe som utvikler, eller i en annen rolle som krever gode IT-kompetanse. Du har også mange muligheter innen fagskole og høyere utdanning til å utdanne deg videre.

IT-driftsfag

IT-driftsteknikerne i Haugaland Kraft har ansvar for å drifte de datasystemer konsernet er avhengig av for effektiv og sikker drift av programvare, styring av nett og produksjon og bredbåndstjenestene. 

Service- og administrasjonsfag

Service- og administrasjonsmedarbeidere jobber blant annet i resepsjonen, i kundetjenesten, i økonomi- eller markedsavdelingen. Typiske oppgaver er administrasjon og håndtering av dokumenter, fakturaer og kundehenvendelser.

Ønsker du at vi holder deg oppdatert?

Ønsker du å bli lærling i Haugaland Kraft? Ved å registrere deg i vårt kandidatsystem vil du få informasjon så snart ledige stillinger lyses ut.

Registrer deg her

Hvordan er det å jobbe i energibransjen?

Ønsker du å lese mer om hvordan det er å jobbe i energibransjen? Sjekk ut Spennende Fremtid, en inspirasjonsside for deg mellom 13 og 19 år som vurderer en teknisk utdanning og en karriere innen fornybar energi.

Besøk Spennende Fremtid her