HK_stjerne_hvit-med-blå-bakgrunn-header

Konsesjon til ny 132 kV ledning og ny transformatorstasjon i Haugaland Næringspark

Presse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Haugaland Kraft Nett AS konsesjon til å bygge ny transformatorstasjon og 132 kV ledning mellom Klovning og Haugaland Næringspark i Tysvær kommune.

Den nye ledningen vil være ca. 7,3 km lang. På strekningen Klovning–Apeland vil dagens 66 kV ledning bli revet og lagt på samme masterekke som den nye ledningen.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Haugaland Kraft AS Olav Linga
Mobil: 911 61 324

Direktør Haugaland Kraft Nett Magne G. Bratland
Mobil: 982 37 175

Publisert