Konsernsjefen i Haugaland Kraft AS går av med pensjon

Presse Nyhet Forside

Olav Linga slutter i Haugaland Kraft 01.09.2022 etter 18 år som konsernsjef.

Olav Linga fyller 65 år og har vært ansatt i Haugaland Kraft AS siden 2004. Konsernet har over 500 ansatte, og er et av de største energiselskapene i Norge. Haugaland Kraft med datterselskaper har over tid hatt en god utvikling og levert gode resultater sammenlignet med andre selskaper i samme bransje.

Linga orienterte høsten 2021 styret om at han ønsket å gå av som konsernleder. Styreleder Petter Steen jr. gir uttrykk for at Linga har gjort en enestående jobb for Haugaland Kraft gjennom 18 år som leder. Han uttaler at det hele veien har vært et svært godt, tillitsfullt og nært samarbeid mellom styret og konsernsjefen.

olav
Olav Linga takker for seg etter 18 år som konsernsjef i Haugaland Kraft.

Har satt dype spor

Styreleder Steen jr. ønsker videre å trekke frem særlig to områder der Linga har satt spor etter seg:

– Olav Linga har, i nær forståelse med styret, vært arkitekt og gjennomfører for de store restrukturerings- og fusjonsprosessene som har gjort Haugaland Kraft til et mye større og mer solid selskap i løpet av hans ledertid. Han har vært en respektert og svært godt likt sjef av konsernets ansatte. Den tilliten han har hatt fra både eierne, styret og de ansatte, har gjort det mulig for han å lede selskapet og utvikle virksomheten på en slik flott måte. Olav har levert langt utover det man til vanlig forventer av en leder. Han vil bli savnet når han går fra bordet, men vi unner ham også å få roligere dager, avslutter styreleder Steen jr.

– Det har vært et privilegium å få jobbe med alle de flotte og dyktige folkene i Haugaland Kraft gjennom mange år. Jeg er veldig stolt over det vi har oppnådd sammen.

Olav Linga, avtroppende konsernsjef i Haugaland Kraft AS

Linga sier selv at han føler seg privilegert over å ha fått være med på Haugaland Krafts formidable vekst og utvikling siden starten av 2000-tallet.

– Det har vært et privilegium å få jobbe med alle de flotte og dyktige folkene i Haugaland Kraft gjennom mange år. Jeg er veldig stolt av det vi har oppnådd sammen. Takket være utrettelig innsats fra kompetente og dedikerte medarbeidere i hele selskapet er Haugaland Kraft i dag et sterkere og mer konkurransedyktig selskap. Gjennom de siste årene er det blitt gjennomført flere større strukturendringer og oppkjøp som har styrket konsernet til det en ser i dag, avslutter konsernsjefen.

«Raus, inkluderende og klok leder»

Jarle Nilsen september 2016 03
Karmøy-ordfører Jarle Nilsen.

Ordfører Jarle Nilsen i Karmøy kommune, største eier i Haugaland Kraft, sier eierne bare må ta til etterretning at Linga har bestemt seg for å slutte etter 18 år i «sjefsstolen».

– Olav har vært en raus, inkluderende og klok leder med gode strategiske og analytiske evner. Sammen med dyktige ansatte, styre og eiere har han ledet arbeidet med å styrke posisjonen til Haugaland Kraft som foretrukket leverandør av kraft og nettjenester til privat- og bedriftskunder over hele Sør-Vestlandet. Olav har posisjonert selskapet som en viktig regionsbygger, som tar samfunnsansvar og yter store ressurser innenfor mange ulike utviklingsprosjekter. Under Olavs ledelse har Haugaland Kraft utviklet nye forretningsområder, økt omsetning og resultat, samt femdoblet selskapets verdier. Eierne takker Olav for godt samarbeid, avslutter Nilsen.

Linga slutter som konsernsjef 1. september, men vil fortsette en tid fremover som rådgiver i konsernet. Prosessen med å rekruttere ny konsernsjef har startet.

Kontaktpersoner:
Styreleder Haugaland Kraft: Petter Steen jr., mobil: 900 19 539
Konsernsjef Haugaland Kraft: Olav Linga, mobil: 911 61 324

Publisert