Kompensasjonsordning for høye strømpriser

Strøm Strømnett og nettleie

Fra og med neste strømregning kommer norske husstander til å få et fratrekk på fakturaen. Halvparten av det som overstiger en spotpris på 70 øre kilowattimer dekkes av staten.

Ordningen vil omfatte forbruk i månedene fra og med desember til og med mars og gjelder for strømforbruk opp til 5000 kilowattimer per måned. Hytter, fritidsboliger og næringskunder er ikke omfattet av ordningen. Det betyr at fellesmåler for borettslag og sameier ikke inngår i ordningen, mens hver bolig i et sameie/borettslag inngår i ordningen.

Ordningen skal administreres av nettselskapene og gjelder uavhengig av hvilken type strømavtale man har. De som allerede har fått økt bostøtte, vil også omfattes av den nye ordningen. 

Samlet kompensasjon
Med de prisforventningene som markedet har for perioden desember 2021 – mars 2022 blir samlet kompensasjon for perioden for en enebolig (27 000 kWt/år) blir 4 118 kroner, og for en leilighet (11 000 kWt/år) bli 1678 kroner.

Fakta om regjeringens strømordning

Eksempler:

Vanlige spørsmål om kompensasjonsordningen

Kilde: Regjeringen.no

Les mer på nrk.no

Publisert