Haugaland Kraft er blant de første sertifiserte for Trygg strømhandel

Strøm Nyhet Forside

Den 1. september ble 24 strømleverandører sertifisert for Trygg strømhandel, deriblant Haugaland Kraft Energi. Målet med sertifiseringsordningen er å skape et tryggere og enklere strømmarked for kundene.

Trygg strømhandel er en sertifiseringsordning for strømleverandører som setter en rekke krav til salg av strøm og informasjon til strømkundene. Dette gjelder blant annet markedsføring og salg av strømprodukter, oppfølging av kundene, opplæring av egne ansatte.

– Det er positivt med en ordning som kan bidra til et tryggere og enklere strømmarked og dermed også øke kundenes tillit til strømbransjen. Vi er veldig glade for å være blant de første som nå får dette kvalitetsstempelet, sier konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft.

Olav Linga

Trygg strømhandel er et initiativ fra bransjeorganisasjonene Energi Norge og Distriktsenergi, men administreres fullt og helt av DNV. DNV foretar en uavhengig sertifisering av selskapene etter rammeverket for Trygg strømhandel. Av 33 påmeldte strømselskaper, er nå 24 sertifisert. Disse representerer rundt to tredeler av strømkundene i Norge. De øvrige strømselskapene har enten bedt om mer tid, eller ikke bestått kravene så langt.

– Haugaland Kraft ønsker å bygge tillit til at vi er et trygt og etterrettelig strømselskap som følger spillereglene. Kundene våre skal være trygge på at vi er transparente, har høy kompetanse og ivaretar kundene våre på en god måte, sier konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft.

DNV har utviklet ordningen i samarbeid med bransjen og foretar en uavhengig sertifisering av selskapene etter rammeverket for Trygg strømhandel. Av 33 påmeldte selskaper, er nå 24 sertifisert. De øvrige har enten bedt om mer tid, eller ikke bestått kravene så langt.

– Gjennom sitt sertifiseringsløp har Haugaland Kraft selskapene vist hvordan de møter kravene i ordningen og jobber systematisk for å sikre gode leveranser til sine kunder. Vi er imponert over hvordan bransjen har tatt tak i de utfordringene de har møtt, etablert en felles standard, og hvordan selskapene har tatt den ut i sine organisasjoner, sier Tommy Bjørnsen, Norgessjef i DNV.

– Vi i Haugaland Kraft Energi er med i sertifiseringsordningen for å bygge tillit til at vi følger gitte spilleregler. Ved å bli sertifisert etter Trygg strømhandel har vi bevist at vi har en systematisk tilnærming til vårt kundearbeid og at vi jobber for kontinuerlig å forbedre våre rutiner, sier Andreas Bachmann, salgssjef i Haugaland Kraft Energi.

Trygg-Stromhandel-Stempel-margin
AB_EB_CO_LKA-Solkraft-FotografHaakonNordvik-web
Andreas Bachmann, Elisabeth Berge, Camilla Owe og Thrine Amland utenfor vårt hovedkontor i Haugesund.

Om Haugaland Kraft Energi

Haugaland Kraft Energi AS leverer strøm og energirelaterte produkter og tjenester. Det primære markedsområdet er det samme som konsernets konsesjonsområde for distribusjon av kraft, dvs. innenfor kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord, Sauda, Bokn, Etne, Sveio, Stord, Suldal, Kvinnherad og Utsira. Vi har fokus på å kunne tilby våre kunder attraktive produkter til konkurransedyktige priser. Dette gjelder både på levering av strøm og på våre øvrige produkter og tjenester som solcelleanlegg, elbilladesystemer, smart strømstyring og utebelysningsanlegg.

Kontaktinformasjon:

Olav Linga
Konsernsjef Haugaland Kraft AS
Mobil: 911 61 324

John Harald Jakobsen
Direktør Haugaland Kraft Energi AS
Mobil: 982 37 225

Selskap som blir sertifisert for Trygg strømhandel 1. september 2021

Publisert