HK_stjerne_hvit-med-blå-bakgrunn-header

Haugaland Kraft AS fusjonerer inn Fjelberg Kraftlag

Presse Nyhet Forside

Generalforsamlingen i Haugaland Kraft vedtok torsdag 30. april 2020 transaksjonsavtalen med å fusjonere Fjelberg Kraftlag inn i Haugaland Kraft. Generalforsamlingen i Fjelberg Kraftlag fattet vedtak av integrasjonen 23. april 2020.

olav
Konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga

Alle ansatte i Fjelberg Kraftlag er sikret videre arbeid i Haugaland Kraft. Partene mener at sammenslåingen vil ha en rekke positive virkninger. Forsyningssikkerhet og beredskap styrkes gjennom sammenslåingen, arbeidsplasser sikres og nettleien for husholdninger i Fjelberg Kraftlag sitt område vil reduseres med rundt 4000 kroner i året. Reduksjon av nettleien vil også styrke konkurranseevnen til lokal industri.

Fjelberg Kraftlag ligger i Kvinnherad kommune og eier distribusjonsnettet samt har ansvaret for kraftforsyning i området Halsnøy, Borgundøy, Fjelbergøy, Handeland og Valen. I tillegg eier Fjelberg Kraftlag 20 prosent av Kvinnherad Breiband. Transaksjonen innbefatter hele virksomheten til Fjelberg Kraftlag. Gjennom denne transaksjonen vil Haugaland Kraft øke sin eierandel i Sunnhordland Kraftlag (SKL) til 59,7 prosent og dermed befeste sin stilling som majoritetseier i produksjonsselskapet.

– Kraftbransjen står overfor store strukturelle endringer og behovet for investeringer i nettet er store i de kommende år, uttaler konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.

Han peker på at integreringen av nettet inn i Haugaland Kraft vil sikre og styrke både regionalnettet og distribusjonsnettet. Haugaland Kraft vil også videreutvikle avdelingen, blant annet i forbindelse med regionalnettet som vi eier i Kvinnherad. Oppgaver knyttet til regionalnettet vil bli tilført Fjelberg, som igjen vil trygge arbeidsplasser og kompetansemiljøet i området.

Handeland
Styreleder Fjelberg Kraftlag, Sverre Olav Handeland
Foto: Kvinnheringen

Inngikk intensjonsavtale i 2018

Den 5. november 2018 inngikk Fjelberg Kraftlag SA en integrasjonsavtale med Haugaland Kraft AS, for full integrasjon av Fjelberg Kraftlag sin virksomhet i Haugaland Kraft-konsernet.

–  Den nye energiloven krever større skille mellom annen virksomhet og nettdrift i kraftselskap, noe som gjør det vanskelig for Fjelberg Kraftlag å drive som før. I tillegg til stadig nye krav og endringer i rammevilkår fra NVE, samt endringer og trender i samfunnet og bransjen ellers, blir det mer og mer krevende for hvert år som går, sier Sverre Handeland, styreleder i Fjelberg Kraftlag.

– For et lite selskap som Fjelberg Kraftlag vil disse endringene bli veldig fordyrende. Nå gleder vi oss til en ny start sammen med Haugaland Kraft, og vi har stor tro på at det vil styrke arbeidsplassene i området, og at vi vil få en stabil og god leverandør av nett, strøm og fiber i regionen, avslutter styrelederen i Fjelberg Kraftlag.

Fjeldberg avholdt sin generalforsamling i 23. april. På grunn av koronapandemien ble det samlet inn fullmakter fra medlemmene i forkant av generalforsamlingen. Av de 770 personene som stemte under generalforsamlingen, stemte 762 for fusjonen, og åtte personer mot. 

Fusjonen ble enstemmig vedtatt på Haugaland Krafts digitale generalforsamling 30.april.

Det er forventet at omorganiseringen og integrasjonen med Haugaland Kraft-konsernet vil være gjennomført innen 1.juli 2020.

For mer informasjon, kontakt:

Haugaland Kraft:

Olav Linga, konsernsjef                                 Tlf. 911 61 324

Fjelberg Kraftlag:

Sverre Olav Handeland, styreleder               Tlf. 404 04 971

Publisert