Solkraft-Kopervik1-fotografLineMollerhaug-O45A9556-web-crop

Gå en lys fremtid i møte med solenergi!

Solkraft

Visste du at i løpet av én time vil jordens overflate motta nok energi til å dekke hele det årlige energibehovet til jordens befolkning? Det er predikert at solenergi kan utgjøre 27 % av den totale kraftproduksjonen innen 2050. Burde vi ikke da utnytte solen enda mer enn det vi gjør den dag i dag?

Solcellepanelets historie starter for over 150 år siden, tilbake i 1839 hvor Alexandre-Edmund Becquerel oppdaget hvordan elektriske strømmer kunne oppstå ved hjelp av lys. Tidlig på 1900-tallet, etter utviklingen av kvanteteorien, fikk man en bredere forståelse av sammenhengen mellom lys og elektrisitet, og utviklingen av utstyr til solkraft begynte tidlig på 1940-tallet. Allerede i 1958 kom den første satellitten ​Vanguard 1​ som brukte elektrisitet fra solen som drivkraft. Oljekrisen som oppstod tidlig på 1970-tallet bidro sterkt til en økt interesse for solenergi, og siden 1998 har det vært en årlig vekst på opp mot 40 % på konvensjonell teknologi for solenergi.

Fra kull i verden til solenergi på ditt tak

I 2014 utgjorde solenergi én prosent av den installerte kapasiteten i verden for kraftproduksjon. Samme år utgjorde kullkraft 36 % globalt, mens i land som Afrika og Kina utgjorde kullkraft 80 % av energiproduksjonen. I følge det internasjonale energibyrået IEA, vil solenergi bli den viktigste energikilden innen 2050. Grunnlaget for denne påstanden er ifølge IEA den store nedgangen i kostnad på solcellesystemer. I følge dem vil solkraft i form av fotovoltaiske solceller kunne utgjøre 16 % av verdens energiproduksjon innen 2050. Solcelleteknologi basert på termisk energi slik som tårn og speil for oppsamling vil kunne utgjøre 11 % av verdens energiproduksjon det samme året, men denne type teknologi har ikke hatt den samme nedgangen i kostnad som de fotovoltaiske solcellene. Totalt sett mener IEA at det er mulig at solenergi kan utgjøre hele 27 % av verdens energiproduksjon innen 2050. En så stor andel av solkraft i energisektoren vil kunne redusere det årlige CO​2​-utslippet med 4 gigatonn.

Vind, vann og sol – fornybare energikilder for fremtiden

Sammen med vann- og vindkraft utgjør solkraft en viktig del av den fremtidige energimiksen i Norge. I Norge har vindkraft en installert kapasitet på 1 GW, og i 2017 ble det produsert 3 TWh. Dette vil tilsi at vindkraft utgjorde 1,9 % av den totale kraftproduksjonen i Norge. Til sammenligning ser vi at solkraft i dag utgjør en svært liten del av kraftproduksjonen i Norge – men produksjon fra solkraft har hatt en formidabel økning de siste årene. I Norge økte installasjonen av solkraft med 59 % fra 2016 til 2017. I 2017 ble det totalt installert en kapasitet på 18 MWp*, som igjen ble antydet å tilsvare en årlig produksjon på 14 GWh. I følge Asplan Viak og Multiconsult ble det i Mars 2018 rapportert at solkraft utgjør 45 MWp installert kapasitet i landet. Dette tilsvarer en økning i kapasitet på 250 % fra 2017 til 2018 – fra 18 MWp til 45 MWp. Dette gjenspeiler en internasjonal trend, hvor vi ser at solkraft som energikilde øker fra år til år.

Solen gir, tar du i mot?

Gjennomsnittlig vil solen sende ut 1,2 x 1017 W solenergi til jordens overflate. Det vil si at vi på mindre enn én time kan få nok energi fra solen til å dekke hele energibehovet til jordens befolkning for et helt år. I dag er solenergi en viktig, fornybar form for produksjon av energi, og utstyret lager verken lyd eller har bevegelige deler. Vi ser at solkraft installert i både Norge og verden ikke er utbredt i samme grad som andre energikilder, men veksten av denne type teknologi eskalerer kraftig. Fakta om solens leveranse av energi til jordens overflate, sammen med prediksjonen om vekst i markedet og nedgang i kostnad tilsier at denne teknologien kan både være en god løsning for folk flest, og en god løsning ved tanke på miljø og klimagassutslipp for jorden vi lever på. Vil du produsere din egen kraft?

Be om et tilbud

*MWp står for Mega Watt Peak, som er et mål på effekten som blir avgitt av et solcellepanel under stabile testforhold i laboratorium ved en gitt temperatur, strålingsstyrke og vinkel.

Kilder:
Markvart, Tomas (2015): Solar Electricity. John Wiley & Sons.
https://www.ntnu.no/aktuelt/skapende/energi/solenergi
https://www.tu.no/artikler/iea-solenergi-kan-bli-energikilde-nr-1/231610​
https://www.tu.no/artikler/sol-eksplosjon-aldri-blitt-bygget-ut-mer-solkraft-i-norge/43269
https://www.fn.no/Statistikk/CO2-utslipp

Publisert