Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

Fremtiden er elektrisk

Informasjon FOU

Denne måneden stod kronikken «Fremtiden er elektrisk» på trykk i Haugesunds avis. Her kan du lese den i sin helhet:

olav
Olav Linga, konsernsjef Haugaland Kraft AS

Fornybarnæringen har i over hundre år spilt en avgjørende rolle for utviklingen av det moderne Norge, og for hvert år så øker etterspørselen etter fornybar energi. 29. oktober ble Elbarometer 2020 lansert, en rapport som ser på hvor langt vi er kommet med elektrifiseringen av Norge. Også i 2020 bruker vi mer elektrisitet enn året før.

Den store motoren i verdens økte utslipp, er menneskers behov for energi. Verden skal varme opp hus og næringslivet trenger kraft for å produsere det vi forbrukere etterspør. Energi har bygget opp den moderne velstanden, og energi skal ta oss ut av klimakrisen. Vi skal ikke slutte å produsere energi, men vi må bytte ut fossile energikilder med fornybar energi. 

Haugaland Kraft har en stor rolle for å tilrettelegge for at næringslivet i regionen vår får tilgang på fornybar energi. Enten det er gjennom vannkraftproduksjonen vår, solkraftproduksjon eller gjennom distribusjonen av energi.

Etterspørselen etter bærekraftige løsninger fra både næringslivet og privatpersoner er voksende år for år. Og eksemplene på moderne bygg kommer på løpende bånd. Midtua borettslag ligger på Bleikmyr. Sammen har dette borettslaget på 14 boliger nå kjøpt inn solceller til hvert hustak. For borettslaget betyr det lavere kostnader, 0,25 % reduksjon i boligrente hos Haugesund Sparebank og en mer bærekraftig energiproduksjon. 

John Harald Jakobsen
John Harald Jacobsen, Direktør Haugaland Kraft Energi AS

Caiano Eiendom-bygget i sentrum, hvor blant annet DNB holder til, har solceller på taket. Snart har det nye kontorbygget Kirkegata solceller – og ikke bare på taket, men faktisk på veggene også. Og for hver dag som går ruller det ut flere elektriske biler på veiene i regionen.

Det som vi må bli enda flinkere på i fremtiden, og som vi jobber mye med, er å koble all den nye teknologien sammen. Tenk alle de fordelene vi vil få ved at folk kan regulere strømforbruket når de skal lade elbilen sin, når de skal hente ut strøm fra solcellene og når de kan slå av og på varmekabler. Vi kan spare strøm, vi kan spare penger og vi kan spare samfunnet for unødvendige utbygginger av både strømnett- og produksjon.

Elektrifisering er ikke et mål i seg selv. Men i mange tilfeller har det vist seg at elektrifisering er det mest skånsomme, det billigste og det beste virkemiddelet for å redusere utslipp. Enten det gjelder biler, ferjer eller oppvarming av hus. Haugaland Kraft vil alltid lete etter prosjekter som både er bærekraftige og lønnsomme. Vi ser etter prosjekter som setter regionen vår på kartet, hvor vi kan gjøre noe innovativt og som trekker kompetanse til regionen vår. Vi gir kraft til regionen. Det er vår aller fremste oppgave.

Olav Linga, konsernsjef Haugaland Kraft AS

John Harald Jacobsen, Direktør Haugaland Kraft Energi AS

Publisert