Endringer i regjeringens strømpakke

Strøm Nyhet Forside

Regjeringspartiene og SV varsler fredag 17.desember om endringer i strømstøtten som skal kompensere forbrukerne for uvanlig høye strømpriser.

Regjeringens opprinnelige strømstøttepakken var opprinnelig på 4,6 milliarder kroner. I det nye forslaget har pakken økt med 1,125 milliarder kroner.

Slik blir den nye strømstøtten:

Direktestøtte til strømkundene: kompensasjonsgraden øker fra 50 til 55 prosent. Det vil si at staten skal dekke 55 prosent av strømprisene som overstiger spotpris på 70 øre pr. kilowattime (kWh) fra desember i år til og med mars neste år. Rent praktisk skal støtten utbetales til strømkundene i form av fradrag på nettleien. Ordningen omfatter alle, uavhengig av type strømavtale.

Direktestøtten inkluderer alle husholdninger innen 5000 kilowattimer og skal gjelde både for eneboliger, borettslag, aksjeleiligheter og landbrukseiendom.  Husholdninger i borettslag, sameier og aksjeleiligheter skal kompenseres for både forbruk for fellesmålt strøm og individuelle målere. Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen.

Eksempler på støtte:

Med en gjennomsnittlig spotpris på 1,50 kroner per kWh (eks moms), dekker staten 55,00 øre per kWh (inkl. moms).

Med et månedsforbruk på 2000 kWh, reduseres strømregningen din med 1100 kroner.

Med et månedsforbruk på 3000 kWh, reduseres strømregningen din med 1650 kroner.

Med et månedsforbruk på 4000 kWh, reduseres strømregningen din med 2200 kroner.

I tillegg skal elavgiften reduseres med 10 øre (inkl.) moms i månedene januar-mars. Det betyr at du sparer ytterligere noen hundrelapper.

Øker bostøtten og tilskuddet til kommunene

I tillegg skal bostøtteordningen utvides. Det betyr at 40.000 nye mottakere skal komme inn i ordningen. De som allerede mottar bostøtte, får en ekstrautbetaling på om lag 1900 kroner. Nye mottakere vil få en gjennomsnittlig utbetaling på 2800 kroner. Formuesreglene skal endres midlertidig slik at flere som eier bolig kan omfattes av bostøtteordningen.

Rammetilskuddet til kommunene øker med 200 millioner kroner for å dekke merutgiftene til sosialhjelp som følge av høye strømpriser

Ordningen er lagt fram som et lovforslag og må behandles i Stortinget to ganger med minst tre dagers mellomrom. Regjeringspartiene går inn for å få forslaget ferdigbehandlet før jul.

Publisert