Costa Favlosa – Fotograf Vigleik Dueland (002)

25 millioner kroner til landstrømanlegg

Presse Forside
DSCF5347
Konsernsjef Olav Linga og statssekretær i klima- og miljødepartementet, Mathias Fischer(V)

I mars etablerte Karmsund Havn og Haugaland Kraft et felles selskap, Havnekraft AS. Selskapet har som formål å utvikle, eie og drifte landstrømanlegg, samt virksomhet knyttet til dette. Havnekraft AS søkte i april om støtte til investering i landstrømanlegg på Haugesund Cruise Terminal, Garpeskjær, igjennom Enovas støtteording «Støtte til Infrastruktur for strøm til havneopphold og lading.» Det omsøkte anlegget er et høyspentanlegg, som skal benyttes til cruiseskip som anløper terminalen, samt infrastruktur som muliggjør lavspenttilkobling på samme anlegg av andre typer skip utenfor cruisesesongen.

Fredag 19.06.20, tildelte Statssekretær Mathias Fischer fra Klima- og miljødepartementet Havnekraft i overkant av 25 millioner kroner til anlegget, på vegne av Enova.

Havnedirektør Tore Gautesen uttaler i en kommentar: 

«Haugesund har hatt en eventyrlig vekst i cruisesegmentet på få år, og i 2021 ventes nærmere 400.000 passasjerer, fordelt på 119 anløp. For at vi skal kunne fortsette å vokse innen cruisesegmentet, er det en forutsetning at vi får på plass landstrøm, ettersom både administrasjon, styre og eiere er opptatt av at Karmsund Havns grønne profil skal være gjennomgående i alle våre segmenter. Tilskuddet er helt avgjørende for at Havnekraft skal kunne gjennomføre investeringen, og vi er svært glade for at Klima- og miljødepartementet har rigget Enova med ordningen, som vil gi store utslippsbesparelser fra første tilkobling.»

DSCF5350

Konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft AS uttaler i en kommentar: 

-Som premissleverandør for det grønne skiftet er det knyttet høye forventninger til fornybarnæringens bidrag til en bærekraftig utvikling. Vår målsetting er at landstrøm skal være tilgjengelig i alle havner i vårt område og tildelingen i dag fra Enova er et stort bidrag på veien til dette målet.

Kontakt:
Haugaland Kraft, Konsernsjef Olav Linga, 911 61 324

Karmsund Havn, Havnedirektør Tore Gautesen, 922 26 097

Publisert