Slik ble strømstøtten for august

Strøm Forside

Lavere strømpriser gjør at Sørvest-Norge får utbetalt en beskjeden strømstøtte for strømmen de brukte i august. Gjennomsnittsprisen for august endte på 91,13 øre/kWh, noe som gir en strømstøtte på 3,27 øre/kWh. Heldigvis kan vi trøste oss med en langt lavere snittpris på strøm sammenlignet med august i fjor, som var på 5,43 kr/kWh.

Gjennomsnittspris og støttesats for august

Norge er delt inn i fem prisområder. Strømstøtten har frem til nå blitt beregnet ut i fra den månedlige gjennomsnittsprisen for prisområdet du tilhører. Fra og med 1. september er det timeprisen på strøm som avgjør hvor mye du får i strømstøtte. 

I Sørvest-Norge (NO2), som blant annet hele Rogaland tilhører, ble gjennomsnittsprisen for august 91,13 øre/kWh inkl. mva. Dette gir en støttesats på 3,27 øre/kWh inkl. mva. I august er det bare Sørvest-Norge som mottar strømstøtte.

Støttesatsen for august med 90% støtteandel:

PrisområdeGjennomsnittsprisStøttesats
NO1 (Øst-Norge)25,08 øre/kWh inkl. mva0 øre/kWh inkl.mva
NO2 (Sørvest-Norge)91,13 øre/kWh inkl. mva3,27 øre/kWh inkl. mva
NO5 (Vest-Norge)25,10 øre/kWh inkl. mva0 øre/kWh inkl. mva
NO3 (Midt-Norge)24,94 øre/kWh inkl. mva0 øre/kWh inkl. mva
NO4 (Nord-Norge) 23,76 øre/kWh inkl. mva0 øre/kWh inkl. mva

*Når gjennomsnittsprisen er under 87,5 øre/kWh inkl. mva er støttesatsen 0 øre/kwh.

Usikker på hvilket prisområde du tilhører?

Prisområde anlegget tilhører finner du på din faktura. Last ned fakturaen i Mitt Hjem eller på Min Side. Les mer om prisområder her.

Regn ut hvor mye du får i strømstøtte for august

Hvor mye du får i strømstøtte, avhenger av ditt totale forbruk for august. Med en støttesats på 3,27 øre/kWh, vil du for eksempel få 49,05 kroner i strømstøtte dersom ditt totale forbruk var på 1500 kWh i august.

Slik ser regnestykket ut:

For å beregne din eksakte støtte, ganger du støttesatsen med forbruket ditt (antall kWt) og deler på 100 for å få tallet i kroner.

Månedlig totalt forbruk (kWh) * Månedlig støttesats for ditt prisområde / 100 = Strømstøtte

Eksempel: 1 500 kWh * 3,27 øre/kWh / 100 = 49,05 kroner i strømstøtte

Forbruket ditt finner du i kundeappen Mitt Hjem og på Min Side.

Greit å vite om gjennomsnittsprisen

Når vi snakker om den gjennomsnittlige spotprisen over 87,5 øre/kWh (70 øre/kWh eksl. mva), er det viktig at vi skiller på gjennomsnittsprisen for spotprisen for ditt prisområde og gjennomsnittsprisen du får oppgitt på din strømregning.

Hvordan utbetales strømstøtten i praksis?

Strømstøtteordningen inkluderer alle husholdninger: eneboliger, borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap og landbrukseiendom.

Kompensasjonen gis uansett strømavtale, og gjelder dermed også deg som har fastprisavtale. Du får tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig strømpris i området du bor i, uavhengig av hvilken avtale du har.

Ordningen omfatter kun husholdningsforbruk og kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Det er egne regler for kompensasjon av fellesmålt strøm:

Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen. Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen. Du må da dokumentere at du har fått dispensasjon fra kommunen og selv ta kontakt med ditt nettselskap for å få støtte.

Les mer om strømstøtten her

Har du flere spørsmål om strømstøtten?

Det kan være mye å sette seg inn i. Derfor har vi samlet ofte stilte spørsmål og forsøkt å svare på dem etter beste evne. Ofte stilte spørsmål og svar om kompensasjonsordningen.

Du kan lese mer om regjeringens kompensasjonsordning på nettsidene til NVE. Der finner du også flere utregningseksempler.

Vil du vite mer om bakgrunnen for kompensasjonsordningen, kan du lese mer på regjeringens nettsider.

Se alle

Publisert