Strøm / Fastpris

Hva skjer om jeg ønsker å gå ut av Fastpris-avtalen før tiden?

Om du ønsker å sier opp avtalen før tiden, vil du bli fakturert et bruddgebyr. Størrelsen på gebyret blir regnet ut basert på hvor mange måneder som gjenstår av avtalen.

Vi regner ut bruddgebyret på denne måten: Gebyret tar utgangspunkt i forskjellen mellom avtalt fastpris og den fremtidig strømpris for resten av avtaleperioden. Du vil måtte betale for prisdifferansen mellom disse prisene multiplisert med antall kilowattimer (kWh) som det forventes at du benytter ut avtaletiden, basert på historisk forbruk. Vi kan dermed ikke gi en nøyaktig oversikt over et eventuelt bruddgebyr før det foreligger en oppsigelse, siden dette må regnes ut i hvert enkelt tilfelle.
Minimumsbeløpet vil være 500,-

Hva skjer ved utløp av endt Fastpris-avtale?

Dersom det er inngått en tidsavgrenset avtale, som f.eks. ved Fastpris, og kunden ved utløpet av avtalen ikke har gitt Haugaland Kraft beskjed om noe annet, overføres kunden til produktet Følg Markedet.

Trenger du fortsatt hjelp?

Vi jobber med å gjøre det mulig for deg å være mest mulig selvhjulpen, men enkelte tjenester må vi fortsatt bistå deg med. Noen eksempler:

  • Opp- eller nedgradering av TV og internett
  • Oppsigelse av fiber ved flytting
  • Bestilling av nytt utstyr

Vi har åpent for besøkende fra klokken 08:00-15:30 i ukedagene. Du finner oss i Haukelivegen 25, Haugesund.

Vi kan svare deg hele døgnet via vår chatbot, og på menneskelig chat og telefon mellom klokken 08:00-20:00 ukedager, og 10:00-14:00 på lørdager.

For spørsmål om nettleie, strømbrudd og strømnettet generelt, gå til nettselskapet Fagne sin hjemmeside.

hjelp