Strømnett og nettleie / Ny nettleiemodell

Hva er nettleie?

Nettleie er prisen du betaler til nettselskapet ditt for å få strøm transportert hjem til deg. I tillegg består nettleien av offentlige avgifter som dekker nødvendig vedlikehold, drift, utbygging og forbedring av strømnettet. Ditt nettselskap sørger for at du får en sikker og stabil strømforsyning. Det er din bostedsadresse som avgjør hvilket nettselskap du betaler nettleie til

 

Kontakt ditt nettselskap dersom du har spørsmål angående din nettleie.

Hvordan beregnes den nye nettleiemodellen?

Fra 1. juli 2022 innføres det en helt ny modell for nettleie som er bestemt av nasjonale myndigheter. Hensikten med den nye nettleie-modellen er å få folk flest til å fordele strømforbruket mer, altså ikke bruke mye samtidig innenfor samme time. Dette vil gjøre at strømnettet utnyttes mer effektivt, og vi reduserer behovet for dyre utvidelser av strømnettet. I tillegg vil den nye modellen gi en mer rettferdig fordeling av nettleien. Den nye nettleien består av to deler; kapasitetsledd og energiledd i tillegg til avgifter.

Kapasitetsleddet beregnes ut i fra de tre timene du brukte mest strøm ila. måneden – de tre timene er fra ulike dager. De tre timene du brukte mest strøm kalles døgnmakser, og snittet av disse avgjør hvilket trinn i kapasitetsleddet du havner på.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt, og når på døgnet du bruker den. Det betyr at du kan redusere nettleien ved å flytte noe av strømforbruket ditt til helger og sent på kvelden eller natten. I tillegg til å flytte forbruk vil det være mye å spare på en  generell reduksjon av strømforbruk.

Hva er forskjellen på kapasitetsledd og energiledd?

Kapasitetsleddet bestemmes av de timene du bruker mest strøm samtidig. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å lade elbil sakte om natten.

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Det betyr at du kan redusere nettleien din ved å flytte noe av strømforbruket ditt til helger, sent på kvelden eller natten. 

 

  • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, hvor det er prisforskjell mellom dag og natt, samt helger og ukedag. Det lønner seg å flytte det forbruket som er mulig til nattestid og helger.

Andre ting våre kunder lurer på

Trenger du fortsatt hjelp?

Vi jobber med å gjøre det mulig for deg å være mest mulig selvhjulpen, men enkelte tjenester må vi fortsatt bistå deg med. Noen eksempler:

  • Opp- eller nedgradering av TV og internett
  • Oppsigelse av fiber ved flytting
  • Bestilling av nytt utstyr

Vi har åpent for besøkende fra klokken 08:00-15:30 i ukedagene. Du finner oss i Haukelivegen 25, Haugesund.

Vi kan svare deg hele døgnet via vår chatbot, og på menneskelig chat og telefon mellom klokken 08:00-20:00 ukedager, og 10:00-14:00 på lørdager.

For spørsmål om nettleie, strømbrudd og strømnettet generelt, gå til nettselskapet Fagne sin hjemmeside.

hjelp