Strømnett og nettleie

Hvor sjekker jeg pågående og planlagte strømbrudd?

Du kan sjekke pågående og planlagte strømbrudd på hjemmesidene til nettselskapet Fagne.

Hvorfor har vi nettleie?

Strømnettet er kraftforsyningens veinett og binder sammen produksjon og forbruk. Når du kjøper strøm, bruker du strømnettet for å frakte strømmen fra produksjonsstedet og frem til stikkontakten din. For dette betaler du en nettleie.

På samme måte som bilistene betaler veiavgift for å bruke veinettet, betaler strømkundene en fraktavgift for å bruke strømnettet. Du kan lese mer om nettleie på hjemmesidene til nettselskapet Fagne.

Trenger du fortsatt hjelp?

Vi jobber med å gjøre det mulig for deg å være mest mulig selvhjulpen, men enkelte tjenester må vi fortsatt bistå deg med. Noen eksempler:

  • Opp- eller nedgradering av TV og internett
  • Oppsigelse av fiber ved flytting
  • Bestilling av nytt utstyr

Åpningstider kontaktskjema, telefon og chat: kl.08:00-20:00 | lørdager kl. 10:00-14:00.

For spørsmål om nettleie, strømbrudd og strømnettet generelt, gå til nettselskapet Fagne sin hjemmeside.

hjelp
Spørreundersøkelse med premie