Slik blir strømstøtten for september

Strøm Informasjon Forside

Fra 1. september økte regjeringens strømstøtte til husholdninger fra 80 til 90 prosent. Det vil si at når den gjennomsnittlige strømprisen for en måned overstiger 70 øre/kWh (ekskl. mva.), betaler staten 90 prosent av prisen over dette.

Støttesats for september

Norge er delt inn i fem prisområder. Strømstøtten baseres på støttesatsene som beregnes ut i fra den månedlige gjennomsnittsprisen for prisområdet du tilhører.

Hele Rogaland tilhører prisområdet NO2 (Sørvest-Norge). I NO2 ble gjennomsnittsprisen i september 358,69 øre/kWh med en støttesats på 324,77 øre/kWh.

Hele Vestland tilhører prisområdet NO5 (Vest-Norge). I NO5 ble gjennomsnittsprisen i september 358,69 øre/kWh med en støttesats på 324,77 øre/kWh.

*Støttesatsen er beregnet med forbehold om at stortinget vedtar at staten dekker 90 prosent.

Støttesatsen for alle prisområder finner du på NVE sine nettsider

Så mye får du i strømstøtte for september

Hvor mye du får i strømstøtte, avhenger av ditt totale forbruk for september. Med støttesatsen på 324,77 øre/kWh, vil du for eksempel få 4 871,55 kroner i strømstøtte dersom ditt totale forbruk var på 1500 kWh i september.

Slik ser regnestykket ut:

For å beregne din eksakte støtte, ganger du støttesatsen med forbruket ditt (antall kWt) og deler på 100 for å få tallet i kroner.

Månedlig totalt forbruk (kWh) * Månedlig støttesats for ditt prisområde / 100 = Strømstøtte

Eksempel: 2 000 kWh * 364,49 øre/kWh / 100 = 4 871,55 kroner i strømstøtte

Forbruket ditt finner du i kundeappen Mitt Hjem og på Min Side.

Greit å vite om gjennomsnittsprisen

Når vi snakker om den gjennomsnittlige spotprisen over 70 øre/kWh, er det viktig at vi skiller på gjennomsnittsprisen for spotprisen for ditt prisområde og gjennomsnittsprisen du får oppgitt på din strømregning.

Gjennomsnittsprisen i ditt område

Det er gjennomsnittsprisen i ditt prisområde som gjelder for strømstøtten og som avgjør hvor mye støtte du får. Norge er delt inn i fem prisområder hvor gjennomsnittsprisen beregnes utifra hva spotprisen er i de ulike områdene. Bor du i prisområdet NO2 (Sørvest-Norge) er det spotprisen i dette området som legges til grunn for gjennomsnittsprisen og beregningen av hvor mye støtte du får.

Her kan du sjekke støttesatsen for alle prisområder

Gjennomsnittsprisen på fakturaen din

Gjennomsnittsprisen du får oppgitt på din faktura er inkludert moms og baseres på ditt forbruk time for time. Bruker du mye strøm i enkelttimer med høy strømpris, kan dette føre til at gjennomsnittsprisen du ser på fakturaen er høyere enn gjennomsnittsprisen for måneden i ditt prisområde. Enkelt forklart kan dermed din gjennomsnittspris avvike fra gjennomsnittsprisen for måneden i ditt prisområde. Dette vil da ikke føre til høyere strømstøtte fordi det er gjennomsnittsprisen for prisområdet som avgjør strømstøtten du får.

Hvordan utbetales strømstøtten i praksis?

Strømstøtteordningen inkluderer alle husholdninger: eneboliger, borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap og landbrukseiendom.

Kompensasjonen gis uansett strømavtale, og gjelder dermed også deg som har fastprisavtale. Du får tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig strømpris i området du bor i, uavhengig av hvilken avtale du har.

Ordningen omfatter kun husholdningsforbruk og kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Det er egne regler for kompensasjon av fellesmålt strøm:

Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen. Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen. Du må da dokumentere at du har fått dispensasjon fra kommunen og selv ta kontakt med ditt nettselskap for å få støtte.

Bedrifts- og næringskunder omfattes ikke av støtteordningen.

Les mer om strømstøtten her

Har du flere spørsmål om strømstøtten?

Det kan være mye å sette seg inn i. Derfor har vi samlet ofte stilte spørsmål og forsøkt å svare på dem etter beste evne. Ofte stilte spørsmål og svar om kompensasjonsordningen.

Du kan lese mer om regjeringens kompensasjonsordning på nettsidene til NVE. Der finner du også flere utregningseksempler.

Vil du vite mer om bakgrunnen for kompensasjonsordningen, kan du lese mer på regjeringens nettsider.

Publisert