Slik ble strømstøtten for desember

Strøm Informasjon

Strømprisene i desember hadde store variasjoner, hvor starten av måneden bestod av svært høye priser på grunn av lite vind og kalde temperaturer. Dette førte til en rekordhøy strømstøtte for desember måned hvor staten betaler ut hele 8,4 milliarder i støtte for desember. Like før jul meldte mildværet og mye vind sin ankomst, som førte til at prisene falt kraftig. Dermed fikk mange «gratis» strøm i romjulen fordi statens strømstøtte var høyere enn strømprisen. Likevel kan det forventes høy regninger for desember, grunnet høyt forbruk for oppvarming og høye strømpriser i første del av desember.

Gjennomsnittspris og støttesats for desember

Norge er delt inn i fem prisområder. Strømstøtten beregnes ut i fra den månedlige gjennomsnittsprisen for prisområdet du tilhører.

I Sørvest-Norge (NO2), som blant annet hele Rogaland tilhører, ble gjennomsnittsprisen for desember 335,83 øre/kWh inkl. mva. Dette gir en støttesats på 223,51 øre/kWh inkl. mva for desember.

PrisområdeGjennomsnittsprisStøttesats
NO1 (Øst-Norge)335,85 øre/kWh inkl. mva223,51 øre/kWh inkl. mva
NO2 (Sørvest-Norge)335,83 øre/kWh inkl. mva223,51 øre/kWh inkl. mva
NO5 (Vest-Norge)336,90 øre/kWh inkl. mva224,46 øre/kWh inkl. mva
NO3 (Midt-Norge)226,91 øre/kWh inkl. mva125,47 øre/kWh inkl. mva
NO4 (Nord-Norge)98,54 øre/kWh inkl. mva32,11 øre/kWh inkl. mva

*Vi har lagt til mva. i gjennomsnittsprisen for desember. Gjennomsnittsprisen ekskl. mva. kan du sjekke på NVE sine nettsider.

Usikker på hvilket prisområde du tilhører?

For å finne ut hvilket prisområde du hører til må du ta kontakt med ditt lokale nettselskap. Les mer om prisområder her.

Så mye får du i strømstøtte for desember

Hvor mye du får i strømstøtte, avhenger av ditt totale forbruk for desember. Med støttesatsen på 223,51 øre/kWh, vil du for eksempel få 3352,65 kroner i strømstøtte dersom ditt totale forbruk var på 1500 kWh i desember.

Slik ser regnestykket ut:

For å beregne din eksakte støtte, ganger du støttesatsen med forbruket ditt (antall kWt) og deler på 100 for å få tallet i kroner.

Månedlig totalt forbruk (kWh) * Månedlig støttesats for ditt prisområde / 100 = Strømstøtte

Eksempel: 1 500 kWh * 223,51 øre/kWh / 100 = 3352,65 kroner i strømstøtte

Forbruket ditt finner du i kundeappen Mitt Hjem og på Min Side.

Greit å vite om gjennomsnittsprisen

Når vi snakker om den gjennomsnittlige spotprisen over 70 øre/kWh, er det viktig at vi skiller på gjennomsnittsprisen for spotprisen for ditt prisområde og gjennomsnittsprisen du får oppgitt på din strømregning.

Hvordan utbetales strømstøtten i praksis?

Strømstøtteordningen inkluderer alle husholdninger: eneboliger, borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap og landbrukseiendom.

Kompensasjonen gis uansett strømavtale, og gjelder dermed også deg som har fastprisavtale. Du får tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig strømpris i området du bor i, uavhengig av hvilken avtale du har.

Ordningen omfatter kun husholdningsforbruk og kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Det er egne regler for kompensasjon av fellesmålt strøm:

Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen. Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen. Du må da dokumentere at du har fått dispensasjon fra kommunen og selv ta kontakt med ditt nettselskap for å få støtte.

Bedrifts- og næringskunder omfattes ikke av støtteordningen.

Les mer om strømstøtten her

Har du flere spørsmål om strømstøtten?

Det kan være mye å sette seg inn i. Derfor har vi samlet ofte stilte spørsmål og forsøkt å svare på dem etter beste evne. Ofte stilte spørsmål og svar om kompensasjonsordningen.

Du kan lese mer om regjeringens kompensasjonsordning på nettsidene til NVE. Der finner du også flere utregningseksempler.

Vil du vite mer om bakgrunnen for kompensasjonsordningen, kan du lese mer på regjeringens nettsider.

Se alle

Publisert