Slik ble strømstøtten for april

Strøm

I april hadde vi i Sør Norge den laveste snittprisen på strøm siden november 2021. Selv om dette er gode nyheter endte gjennomsnittsprisen på 138,67 øre/kWh, noe som fortsatt er relativt høyt sammenlignet med tidligere år. April ble en kaldere måned enn normalt og mange har derfor hatt et høyt strømforbruk. Husk at oppvarming av bolig er det som bruker mest strøm hos de aller fleste. Nå som vi endelig går mot varmere tider, vil sannsynligvis strømforbruket reduseres, noe som forhåpentligvis vil vise godt igjen på strømregningene dine fremover. 

Gjennomsnittspris og støttesats for april

Norge er delt inn i fem prisområder. Strømstøtten beregnes ut i fra den månedlige gjennomsnittsprisen for prisområdet du tilhører.

I Sørvest-Norge (NO2), som blant annet hele Rogaland tilhører, ble gjennomsnittsprisen for april 138,67 øre/kWh inkl. mva. Dette gir en støttesats på 40,94 øre/kWh inkl. mva.

Støttesatsen for april med 80% støtteandel:

PrisområdeGjennomsnittsprisStøttesats
NO1 (Øst-Norge)138,67 øre/kWh inkl. mva40,94 øre/kWh inkl.mva
NO2 (Sørvest-Norge)138,67 øre/kWh inkl. mva40,94 øre/kWh inkl. mva
NO5 (Vest-Norge)141,14 øre/kWh inkl. mva42,91 øre/kWh inkl. mva
NO3 (Midt-Norge)87,01 øre/kWh inkl. mva0 øre/kWh inkl. mva
NO4 (Nord-Norge)50,46 øre/kWh inkl. mva0 øre/kWh inkl. mva

*Da gjennomsnittsprisen er under 70 øre/kWh ekskl. mva i NO3 og NO4 er støttesatsen 0 øre/kwh.

Usikker på hvilket prisområde du tilhører?

Prisområde anlegget tilhører finner du på din faktura. Last ned fakturaen i Mitt Hjem eller på Min Side. Les mer om prisområder her.

Regn ut hvor mye du får i strømstøtte for april

Hvor mye du får i strømstøtte, avhenger av ditt totale forbruk for april. Med en støttesats på 40,94 øre/kWh, vil du for eksempel få 614,1 kroner i strømstøtte dersom ditt totale forbruk var på 1500 kWh i april.

Slik ser regnestykket ut:

For å beregne din eksakte støtte, ganger du støttesatsen med forbruket ditt (antall kWt) og deler på 100 for å få tallet i kroner.

Månedlig totalt forbruk (kWh) * Månedlig støttesats for ditt prisområde / 100 = Strømstøtte

Eksempel: 1 500 kWh * 40,94 øre/kWh / 100 = 614,1 kroner i strømstøtte

Forbruket ditt finner du i kundeappen Mitt Hjem og på Min Side.

Greit å vite om gjennomsnittsprisen

Når vi snakker om den gjennomsnittlige spotprisen over 70 øre/kWh, er det viktig at vi skiller på gjennomsnittsprisen for spotprisen for ditt prisområde og gjennomsnittsprisen du får oppgitt på din strømregning.

Hvordan utbetales strømstøtten i praksis?

Strømstøtteordningen inkluderer alle husholdninger: eneboliger, borettslag, boligsameier, boligaksjeselskap og landbrukseiendom.

Kompensasjonen gis uansett strømavtale, og gjelder dermed også deg som har fastprisavtale. Du får tilbakebetalt basert på gjennomsnittlig strømpris i området du bor i, uavhengig av hvilken avtale du har.

Ordningen omfatter kun husholdningsforbruk og kompensasjonen gjelder for strømforbruk inntil 5 000 kWt per måned. Forbruk over dette blir ikke kompensert.

Det er egne regler for kompensasjon av fellesmålt strøm:

Hytter og fritidsboliger omfattes ikke av støtteordningen. Eneste unntak er for de som har fått dispensasjon fra kommunen til å bo fast i fritidsboligen. Du må da dokumentere at du har fått dispensasjon fra kommunen og selv ta kontakt med ditt nettselskap for å få støtte.

Les mer om strømstøtten her

Har du flere spørsmål om strømstøtten?

Det kan være mye å sette seg inn i. Derfor har vi samlet ofte stilte spørsmål og forsøkt å svare på dem etter beste evne. Ofte stilte spørsmål og svar om kompensasjonsordningen.

Du kan lese mer om regjeringens kompensasjonsordning på nettsidene til NVE. Der finner du også flere utregningseksempler.

Vil du vite mer om bakgrunnen for kompensasjonsordningen, kan du lese mer på regjeringens nettsider.

Se alle

Publisert