Prishistorikk – Følg markedet

Prishistorikken viser en månedlig gjennomsnittspris for strømavtalen Følg Markedet. Det vil si spotprisen fra Nord Pool og vårt påslag.

Strømprisen for «Følg Markedet» avregnes time for time. Din strømpris regnes ut fra hvor mye strøm du bruker hver time ganget med strømprisen for ditt strømprodukt den timen. Gjennomsnittsprisen er derfor ulik ditt gjennomsnitt for den enkelte måneden.

2024

MånedPris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikater og mva.
Jan

2023

MånedPris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikater og mva.
Des118,62 øre/kWh
Nov135,91 øre/kWh
Okt68,07 øre/kWh
Sep76,94 øre/kWh
Aug96,08 øre/kWh
Juli90,79 øre/kWh
Juni125,50 øre/kWh
Mai105,77 øre/kWh
April143,62 øre/kWh
Mars145,75 øre/kWh
Feb148,64 øre/kWh
Jan163,18 øre/kWh

2022

MånedPris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikater og mva.
Des340,79 øre/kWh
Nov145,94 øre/kWh
Okt170,21 øre/kWh
Sep453,31 øre/kWh
Aug548,05 øre/kWh
Juli333,41 øre/kWh
Juni238,27 øre/kWh
Mai211,60 øre/kWh
April222,31 øre/kWh
Mars238,74 øre/kWh
Feb155,62 øre/kWh
Jan180,74 øre/kWh

2021

MånedPris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikater og mva.
Des226,29 øre/kWh
Nov137,87 øre/kWh
Okt126,61 øre/kWh
Sep140,40 øre/kWh
Aug98,51 øre/kWh
Juli79,47 øre/kWh
Juni73,55 øre/kWh
Mai65,73 øre/kWh
April60,42 øre/kWh
Mars57,60 øre/kWh
Feb65,94 øre/kWh
Jan67,33 øre/kWh

2020

Måned Pris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikater og mva.
Des31,72 øre/kWh
Nov11,19 øre/kWh
Okt22,89 øre/kWh
Sep17,67 øre/kWh
Aug10,07 øre/kWh
Juli6,82 øre/kWh
Juni6,90 øre/kWh
Mai14,85 øre/kWh
April11,61 øre/kWh
Mars16,16 øre/kWh
Feb23,81 øre/kWh
Jan38,69 øre/kWh

2019

Måned Pris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikater og mva.
Des55,75 øre/kWh
Nov61,59 øre/kWh
UkePris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikater og mva.
4458,138 øre/kWh
4355,910 øre/kWh
4253,705 øre/kWh
4153,119 øre/kWh
4052,083 øre/kWh
3947,560 øre/kWh
3843,856 øre/kWh
3744,111 øre/kWh
3646,629 øre/kWh
3548,656 øre/kWh
3449,444 øre /kWh
3350,294 øre/kWh
3253,944 øre/kWh
3156,255 øre/kWh
3053,844 øre/kWh
2953,719 øre/kWh
2849,969 øre/kWh
2742,239 øre/kWh
2644,028 øre/kWh
2545,725 øre/kWh
2445,453 øre/kWh
2343,803 øre/kWh
2251,005 øre/kWh
2154,009 øre/kWh
2057,819 øre/kWh
1960,691 øre/kWh
1856,056 øre/kWh
1754,433 øre/kWh
1659,998 øre/kWh
1561,164 øre/kWh
1455,928 øre/kWh
1356,053 øre/kWh
1257,793 øre/kWh
1160,229 øre/kWh
1061,509 øre/kWh
0959,855 øre/kWh
0860,633 øre/kWh
0763,551 øre/kWh
0669,154 øre/kWh
0574,281 øre/kWh
0485,766 øre/kWh
0374,134 øre/kWh
0271,066 øre/kWh
0171,844 øre/kWh

2018

UkePris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikater og mva.
5371,438 øre/kWh
5271,763 øre/kWh
5176,484 øre/kWh
5073,474 øre/kWh
4965,836 øre/kWh
4872,134 øre/kWh
4768,268 øre/kWh
4663,881 øre/kWh
4561,121 øre/kWh
4459,714 øre/kWh
4357,911 øre/kWh
4254,675 øre/kWh
4153,648 øre/kWh
4062,190 øre/kWh
3950,245 øre/kWh
3853,690 øre/kWh
3769,510 øre/kWh
3675,693 øre/kWh
3573,120 øre/kWh
3466,881 øre/kWh
3364,985 øre/kWh
3265,445 øre/kWh
3168,861 øre/kWh
3069,575 øre/kWh
2969,070 øre/kWh
2867,248 øre/kWh
2765,164 øre/kWh
2661,008 øre/kWh
2556,346 øre/kWh
2459,948 øre/kWh
2361,095 øre/kWh
2256,155 øre/kWh
2151,059 øre/kWh
2044,625 øre/kWh
1936,929 øre/kWh
1845,899 øre/kWh
1749,658 øre/kWh
1652,923 øre/kWh
1554,406 øre/kWh
1455,264 øre/kWh
1356,524 øre/kWh
1256,163 øre/kWh
1154,60 øre/kWh
1058,580 øre/kWh
0956,789 øre/kWh
0856,45 øre/kWh
0749,285 øre/kWh
0653,654 øre/kWh
0545,039 øre/kWh
0444,78 øre/kWh
0346,678 øre/kWh
0248,115 øre/kWh
0142,828 øre/kWh

2017

UkePris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikater og mva.
5240,378 øre/kWh
5146,564 øre/kWh
5046,279 øre/kWh
4942,448 øre/kWh
4851,876 øre/kWh
4743,339 øre/kWh
4642,158 øre/kWh
4540,849 øre/kWh
4439,605 øre/kWh
4338,449 øre/kWh
4238,834 øre/kWh
4139,149 øre/kWh
4033,854 øre/kWh
3939,520 øre/kWh
3841,909 øre/kWh
3739,829 øre/kWh
3640,696 øre/kWh
3542,031 øre/kWh
3438,26 øre/kWh
3335,738 øre/kWh
3235,123 øre/kWh
3135,329 øre/kWh
3036,282 øre/kWh
2936,803 øre/kWh
2837,274 øre/kWh
2736,413 øre/kWh
2633,439 øre/kWh
2533,966 øre/kWh
2433,125 øre/kWh
2333,320 øre/kWh
2237,388 øre/kWh
2135,004 øre/kWh
2036,909 øre/kWh
1942,958 øre/kWh
1841,086 øre/kWh
1743,085 øre/kWh
1640,515 øre/kWh
1537,293 øre/kWh
1437,883 øre/kWh
1339,001 øre/kWh
1240,254 øre/kWh
1140,148 øre/kWh
1043,199 øre/kWh
0940,104 øre/kWh
0839,343 øre/kWh
0741,105 øre/kWh
0642,488 øre/kWh
0540,471 øre/kWh
0439,113 øre/kWh
0340,323 øre/kWh
0240,536 øre/kWh 
0138,758 øre/kWh

2016

UkePris øre/kWh inkl. påslag, elsertifikater og mva.
5238,195 øre/kWh
5138,511 øre/kWh
5040,885 øre/kWh
4940,105 øre/kWh
4843,904 øre/kWh
4745,210 øre/kWh
4645,106 øre/kWh
4551,090 øre/kWh
4447,575 øre/kWh
4344,153 øre/kWh
4242,068 øre/kWh
4138,719 øre/kWh
4035,518 øre/kWh 
3931,274 øre/kWh
3832,518 øre/kWh
3732,438 øre/kWh
3632,011 øre/kWh
3532,079 øre/kWh
3430,978 øre/kWh
3329,506 øre/kWh
3228,598 øre/kWh
3131,276 øre/kWh
3034,084 øre/kWh
2934,149 øre/kWh
2832,170 øre/kWh 
2731,095 øre/kWh
2631,723 øre/kWh 
2534,295 øre/kWh
2435,028 øre/kWh
2332,605 øre/kWh
2230,889 øre/kWh
2132,420 øre/kWh
2032,558 øre/kWh
1930,648 øre/kWh
1831,109 øre/kWh
1732,383 øre/kWh
1629,703 øre/kWh
1530,634 øre/kWh
1430,425 øre/kWh
1329,185 øre/kWh
1229,243 øre/kWh
1130,814 øre/kWh
1032,438 øre/kWh
930,191 øre/kWh
829,431 øre/kWh
729,374 øre/kWh
627,240 øre/kWh
526,114 øre/kWh
425,130 øre/kWh
349,919 øre/kWh
240,625 øre/kWh
132,126 øre/kWh
5323,319 øre/kWh (01.01.16-03.01.16)