Pilotprosjekt – Haugaland Kraft Rossabø

Solkraft Strøm Bedrift Elbil Forside FOU

Nå er et solcelleanlegg med 938 (!) paneler i gang med å produsere vår egen kraft på taket av parkeringshuset i Kraftgården på Rossabø. Haugaland Kraft med partnere gjennomfører et enovastøttet pilotprosjekt for fremtidens fleksible kraftsystem. Piloten gjennomføres på Utsira og i Haugesund-området, og Haugalands Krafts hovedkontor er en av lokasjonene som inngår.

Det er også etablert lading for ansatte og firmabiler i parkeringshuset.

Om pilotprosjektet

Haugaland Kraft Energi (HKE) med partnere gjennomfører et enovastøttet pilotprosjekt for fremtidens fleksible kraftsystem.

Hovedmålet med prosjektet er eksperimentell utvikling av ny teknologi med tilhørende forretningsmodeller som gjør smarte energitjenester og fleksibilitet lønnsomt for energibruker, nettselskap og strømleverandør. Løsningene utvikles for å være skalérbar, og vil på sikt kunne benyttes av et ubegrenset antall energikunder, bygg og microgrids.

Prosjektet er unikt fordi det setter kunden i sentrum med bevisstgjøring, prisinsentiver og lønnsomme energitjenester, samtidig som forbrukerfleksibilitet og samfunnsøkonomi blir ivaretatt.

Piloten skal gjennomføres på Utsira og i Haugesund-området, og er en del av et større FoU-prosjekt hvor Utsira har mål om å bli Norges første øysamfunn som er selvforsynt med fornybar energi.

Løsningene testes og vurderes gjennom implementering i flere piloter – 9 næringsbygg og 4 boliger. Haugalands Krafts hovedkontor på Rossabø er en av pilotene som inngår.

Kraftgården-områdebilde-testsite1

Installasjoner

Byggetrinn 1 (2021)

 1. Solceller på parkeringshus
  • 938 paneler
  • Estimert produksjon på 275.000 kilowattimer
 2. Nyetablering av elbilladestasjoner.
  • offentlige normalladere med 22 kW
  • 20 stk normalladere med 22 kW for ansatte
  • 23 stk normalladere med 22 kW for tjenestebiler
 3. Energistyringskonsept
  • Redusere effekt trukket fra nettet
  • Dynamisk egenforbruk av solkraft og elbillading
  • Pilot: deltakelse i fleksibilitetsmarkeder
  • Bygge videre på de gode løsningene fra Haugaland Kraft sitt nybygg på Heiane

Byggetrinn 2-3 (2022->)

 1. Tilrettelegging for utvidelser i videre byggetrinn
  • 4 stk lynladere med 200 kW – lader 8 biler samtidig
  • 24 stk offentlige normalladere med 22 kW
  • Nye typer lading: V2G og lastebillading
  • Mulighet for batteritilkobling
  • Utvidelse solkraft-anlegg
  • Utvide antall elbilladestasjoner
  • Pilot: testing av forretningsmodeller, inkl. fleksibilitetsmarkeder
Solkraft-Kraftgården-fotoTomaszPikora-0180-web

Forventede resultater

Byggetrinn og Fase 1 (2021)

 1. Effektreduksjon:
  • 1 MW effekt teoretisk besparelse ved effektstyring, samtidig som alle skal få et godt ladetilbud tilpasset sitt behov.
  • Kontroll på sanntids effekttrekk fra nettet førende for energistyringskonsept
 2. Solproduksjon:
  • Installert effekt: 385 kWp, 938 PV moduler.
  • 275000 kWh årlig produksjon, ca 10 % av årlig energiforbruk for hele tomta

Videre byggetrinn og faser 2022 ->

 1. Testing av ytterligere energiteknologier, forretningsmodeller og styringsstrategier, inkl. fleksibilitetsmarkeder.

Basert på pilotprosjektet vil Haugaland Kraft kunne tilby tilsvarende løsninger til bedriftskunder, som ønsker å redusere klimaavtrykk og å forbruke energi på mest effektive måte.

Kraftgården-illustrasjon-testsite1

Haugaland Kraft med partnere er i gang med et pilotprosjekt for fremtidens fleksible kraftsystem. Med slagordet «en øy selvforsynt med fornybar energi» skal Haugaland Kraft med partnere gjennomføre et pilotprosjekt for smart energistyring, microgrids og fleksibilitetsmarked. Hovedmålet med prosjektet er eksperimentell utvikling av ny teknologi med tilhørende forretningsmodeller som gjør smarte energitjenester og fleksibilitet lønnsomt for energibruker, nettselskap og strømleverandør.

utsira_hkraft__014-web

Publisert