Haugaland Kraft med partnere er i gang med et pilotprosjekt for fremtidens fleksible kraftsystem.

Med slagordet «en øy selvforsynt med fornybar energi» skal Haugaland Kraft med partnere gjennomføre et pilotprosjekt for smart energistyring, microgrids og fleksibilitetsmarked på Utsira.

Hovedmålet med prosjektet er eksperimentell utvikling av ny teknologi med tilhørende forretningsmodeller som gjør smarte energitjenester og fleksibilitet lønnsomt for energibruker, nettselskap og strømleverandør.

Prosjektet eies og drives av Haugaland Kraft Energi AS og er et samarbeid mellom oss, Haugaland Kraft Nett, BalcooMulticonsult, Nodes og SINTEF Energi As, som samlet skaper et solid nettverk med den faglige tyngden som kreves for å gjennomføre et krevende pilotprosjekt som dette.

Unikt pilotprosjekt

Vi skal sette kunden i sentrum og bygge innsikt og insentiver rundt kundens behov, slik at kundene kan ta de miljøriktige og energieffektive valgene. Vi trenger derfor kunder med på laget, slik at det er mulig å få betydelige volum på energieffektivisering og forbrukerfleksibilitet. Sammen skal vi samle erfaringer på hvordan kunden reagerer på ulike forretningsmodeller i forhold til energi og effekt/fleksibilitet.

Vil du være pilotkunde i prosjektet?

Prosjektet skal:

Prosjektet har fått støtte fra Enova og vil vare fra 2020 til 2024.

Kompetanseutvikling

Piloten skal gi erfaringer og kompetanseutvikling innen energieffektivisering, smartgrid og fleksibilitet, samt AI/maskinlæring, smarte styringssystemer, energilagring, smarte ladesystemer og V2G (vehicle-to-grid), forretningsmodeller og lønnsomhet. Konkrete erfaringer blir grunnlag for videre konseptutvikling og kommersialisering.

Teknologisk innovasjon

En plattform som støtter etablering av lokale microgrids og leveranse av fleksibilitet.

Analyse og energirådgivning via interaktive medier basert på AI/maskinlæring.

Energilagring ved bruk av faseskiftematerialer, og bruk av batterier og V2G ladestasjoner for effektutjevning.

Mål om videre spredning og skalerbarhet

Teknologien skal være skalérbar og vil ved framtidig kommersialisering kunne anvendes til energieffektivisering, styring av smartgrids og deltakelse i fleksibilitetsmarkeder for et ubegrenset antall virksomheter og boliger.

Teknologien vil bidra til reduserte utslipp av klimagasser gjennom energieffektivisering hos kundene og mer effektiv utnyttelse av elnettet. Dette innebærer bidrag til utsettelse og/eller bortfall av investeringer i elnettet gjennom utjevning av effektbehov.

Solkraft

Nå er et solcelleanlegg med 938 (!) paneler i gang med å produsere vår egen kraft på taket av parkeringshuset i Kraftgården på Rossabø.

Solkraft-Kraftgården-fotoTomaszPikora-0180-web
Solkraft

Haugaland Kraft Energi har fått innvilget støtte fra Enova til prosjektet «Konseptutredning for storskala solcelleanlegg». Sammen med software- og rådgivningsselskapet Balcoo og pilotkunde Storhall Karmøy skal vi over det neste halvåret kartlegge mulighetene for «Crowd funding» og «Community» inspirerte forretningsmodeller, hvor man tar i bruk store takarealer og deler …

KristianLGautesen_AndreasBachmann3-Solkraft-FotografHaakonNordvik
Blogg

Hørt om fornybarsamfunnet Utsira? Ute på den vesle øya driver vi med mye spennende som er høyaktuelt å fortelle om på selveste FN-dagen for kreativitet og innovasjon.

Utsira-fotografHaakonNordvik-hkraft__033
FOU

Piloten vil involvere og engasjere relevante fagmiljøer, pilotkunder, samarbeid med akademia og bidra til andre relevante læringsarenaer. I den første fasen trenger vi private betatestere som vil teste og investere i ny teknologi som Solkraft, smart grid og fleksibilitetsmarked, smarte ladeløsninger etc.

Utsira-fotografHaakonNordvik-hkraft__002-web
FOU

Utsira skal bli selvforsynt med ren energi og bli testsenter for smarte og klimavennlige energiløsninger. Det siste året har vi arbeidet ekstra mye i Utsira kommune, og det blir mer arbeid fremover, også. Utsira kan bli et nasjonalt testsenter for alle aktører som vil prøve ut grønne løsninger, som enten …

utsira_hkraft__001-web
FOU

Haugaland Kraft Energi (HKE) med partnere skal gjennomføre et pilotprosjekt for fremtidens fleksible kraftsystem. Hovedmålet med prosjektet er eksperimentell utvikling av ny teknologi med tilhørende forretningsmodeller som gjør smarte energitjenester og fleksibilitet lønnsomt for energibruker, nettselskap og strømleverandør.

panorama-Utsira-crop-web
FOU

Fornybarnæringen har i over hundre år spilt en avgjørende rolle for utviklingen av det moderne Norge, og for hvert år så øker etterspørselen etter fornybar energi. 29. oktober ble Elbarometer 2020 lansert, en rapport som ser på hvor langt vi er kommet med elektrifiseringen av Norge. Også i 2020 …

solcelleinstallasjon-garasje-2019-FotografLineMollerhaug-web
Data science

In this article we will give an overview of the Utsira Market Flexibility project covering the following topics: – Brief introduction to current challenges faced by the power industry – What is a flexible power system and how can it contribute to solving these challenges? – Flexibility market, value …