Får ikke KraftPluggen koblet til, eller du får opp bilde om at vi ikke får kontakt med HAN-port?

Da kan det være at KraftPluggen ikke klarer å koble til appen Mitt Hjem via bluetooth.

Når du får opp en bluetooth-paringsforespørsel fra KraftPluggen, trykk på «Koble sammen»/«Tilknytt» for å koble til KraftPluggen. På noen telefoner, som Huawei, kan det være at du ikke får opp paringsforespørselen, men vil få opp et bluetooth-symbol i statuslinjen som indikerer en bluetooth-paringsforespørsel fra KraftPluggen. Dra ned fra toppen, trykk på varselet og trykk «Tilknytt» for å koble til KraftPluggen. Dersom du ikke aksepterer bluetooth-forbindelsen eller venter for lenge med å akseptere den, får du opp en melding om at vi ikke får kontakt med HAN-porten. Dette gjelder også om HAN-porten er åpen, så lenge man ikke aksepterer bluetooth-forbindelsen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Vi jobber med å gjøre det mulig for deg å være mest mulig selvhjulpen, men enkelte tjenester må vi fortsatt bistå deg med. Noen eksempler:

  • Opp- eller nedgradering av TV og internett
  • Oppsigelse av fiber ved flytting
  • Bestilling av nytt utstyr

Åpningstider kontaktskjema, telefon og chat: kl.08:00-20:00 | lørdager kl. 10:00-14:00.

For spørsmål om nettleie, strømbrudd og strømnettet generelt, gå til nettselskapet Fagne sin hjemmeside.

hjelp
Spørreundersøkelse med premie