Elbillader / Elbillader BRL/sameie

Private ladere eller felles ladesystem?

Boligselskap har ofte andre behov for elbil-ladesystem enn private boliger.
– Dersom beboer har tilgang til eget sikringsskap i nærheten av der ladeboksen skal stå, kan det ofte benyttes privatladere av ønsket type.
– Dersom beboerne deler parkeringsområde, vil strømmen til laderne komme fra et felles strømskap med felles strømmåler.
Da må strømkapasiteten fordeles på en smart måte, slik at alle kan få nok strøm på bilen sin til daglig bruk, og ingen sikring ryker.
Da bør også energikostnadene fordeles rettferdig, slik at beboere kun betaler for det de har ladet for.
Ta kontakt for gratis og uforpliktende befaring i deres boligselskap.

Må sameiet å tilrettelegge for elbilladere?

Boligselskap har krav om å legge til rette for elbillading for sine beboere iht eierseksjonsloven §25. Reglene er like for sameier og borettslag. Det finnes likevel noen unntak, men det skal mye til for at styret kan nekte tilrettelegging. Eksempler på unntak kan være brannfare eller at det ikke finnes egnet plassering. Dersom montering av infrastrukturen til elbil-ladesystem koster over ½ G per boligeier (som tilsvarer ca 48.000 kr), har ikke styret lov til å tilrettelegge for elbillading.

Hva består et elbil-ladesystem fra Haugaland Kraft Energi av?

Et ladesystem for boligselskap består av en grunninstallasjon og ladepunkt.
Det vil også gis tilbud på nytt målepunkt, internett access og graving der hvor det er behov for dette. Vi tilbyr også valgfri service og administrasjonsavtale for rettferdig fordeling av energikostnader.

Vi skiller mellom to løsninger: 

 1. Felles ladeplass hvor beboere deler på ladepunktene. 
 2. Egne ladeplasser hvor hver enkelt beboer har eget ladepunkt. 
 • Grunninstallasjonen vil si at parkeringsområdet klargjøres med den infrastruktur av elektrisk anlegg og kabling for at man skal kunne koble på ladepunkt. For de som ønsker felles ladeplass, inkluderes ladepunktene i grunninstallasjonen. 
 • Et ladepunkt består av selve ladeboksen, samt kabling fra grunninstallasjonen og bort til der ladeboksen skal stå. Elbilladere for borettslag/sameier skiller seg fra private elbilladere ved at de har flere funksjoner. Dette gjør dem litt dyrere. Funksjoner inkluderer blant annet utstyr for lastbalansering og kommunikasjonssystem mot betalingsløsning. 
 • Et målepunkt er strømmåleren som måler forbruket til elbil-ladesystemet. Noen vil ha behov for nytt inntak og strømmåler som dekker elbil-ladesystemet, mens andre kan benytte seg av eksisterende målepunkt. Det er installatør som beregner hvilken løsning som er mulig i hvert enkelt boligselskap.
  Dersom det ikke er nok kapasitet i eksisterende anlegg og det må legges opp nytt inntak, vil vi gi et prisestimat på for dette. Det er først etter at tilbud er signert at installatør vil kunne søke om økt kapasitet hos nettselskapet. Da vil nettselskapet dra på befaring og gi et reelt tilbud. Dette tilbudet må godtas og betales før resten av ladesystemet kan installeres. 
 • Internett access er nødvendig for at de smarte elbil-laderne skal kunne kommunisere med hverandre og skyen. Dersom det er 4G dekning eller allerede er wifi i parkeringsområdet, er det ikke behov for noe mer. I en del garasjeanlegg er det dårlig dekning, og da er det behov for å sette opp en lokal wifi-løsning i garasjen. Boligselskapet kan selv velge leverandør av dette. Vår installatør tilbyr å installere dette for dere, og internett access kan fås via Haugaland Kraft Fiber (Altibox). 
 • Graving vil kreves i enkelte tilfeller. Vi kan gi tilbud på dette via vår installatør, eller boligselskapet kan velge å ordne dette på eget initiativ. 
 • Valgfri service og administrasjonsavtale består av en lovpålagt årlig fysisk service av ladesystemet, samt betalingsløsning for rettferdig fordeling av energikostnadene. 

Andre ting våre kunder lurer på

Trenger du fortsatt hjelp?

Vi jobber med å gjøre det mulig for deg å være mest mulig selvhjulpen, men enkelte tjenester må vi fortsatt bistå deg med. Noen eksempler:

 • Opp- eller nedgradering av TV og internett
 • Oppsigelse av fiber ved flytting
 • Bestilling av nytt utstyr

Vi har åpent for besøkende fra klokken 08:00-15:30 i ukedagene. Du finner oss i Haukelivegen 25, Haugesund.

Vi svarer deg også via kontaktskjema, telefon eller chat mellom klokken 08:00-20:00 i ukedagene, og 10:00-14:00 på lørdager.

For spørsmål om nettleie, strømbrudd og strømnettet generelt, gå til nettselskapet Fagne sin hjemmeside.

hjelp