Vilkårsendring Følg Markedet

1. august 2024 endres noen punkter i avtalevilkårene for Følg Markedet. Endringene gjelder i denne omgang kun for kunder som allerede har en avtale med oss, og som ikke er inne i en periode med prisgaranti.

Kort oppsummert så endrer vi prisen på månedsbeløpet og endrer deler av avtalevilkårene for Følg Markedet. Her er en oversikt over hva vi har endret i avtalevilkårene:  

Endringen av det faste månedsbeløpet skyldes at det har vært en generell prisstigning i samfunnet. Det gjør at også våre kostnader øker. Prisen på påslaget forblir det samme. Ellers er endringene i avtalevilkårene er gjort for å tilpasse vilkårene til standardmalen for spotprisavtale utarbeidet av bransjeorganisasjonen Fornybar Norge, med veiledning fra Forbrukertilsynet. 

Her kan du se gjeldende avtalevilkår for Følg Markedet.
Her kan du se nye avtalevilkår for Følg Markedet. 

Spørsmål du kanskje lurer på