Plusskundeordning

Som plusskunde produserer du egen strøm til eget forbruk. Har du overskudd av produksjonen, leverer du denne strømmen inn på strømnettet slik at andre kan benytte seg av den. Å registrere deg som en plusskunde er en forutsetning for å kunne ha et solcelleanlegg. Er du allerede plusskunde, trenger du ikke søke på nytt.

Forutsetninger for plusskunder:

Som plusskunde må du betale ordinær nettleie for alt forbruk, likt som alle andre privatkunder. Din eventuelle overskuddsproduksjon kjøpes av din kraftleverandør i henhold til NVEs plusskundeforskrift.

Strøm som produseres til eget forbruk er ikke avgiftsbelagt for plusskunder.

Dette må du gjøre for å bli Plusskunde:

  1. Søk nettselskapet om tilknytning/ Plusskundeavtale
  2. Sjekk om du trenger byggetillatelse fra kommunen din – spør gjerne oss i Haugaland Kraft om råd
  3. Signer Plusskundeavtale

Dette vil vi hjelpe deg med:

  1. Vi tar kontakt med ditt nettselskap for å sjekke hvilke kapasitet som ligger i ditt elektriske anlegg
  2. Vi sørger for at utstyr og anlegg tilfredsstiller Nettselskapets krav
  3. Vi fikser Installasjons- og samsvarserklæring for deg

Hvordan søke Plusskundeordning

Ved bestilling av et solcelleanlegg fra Haugaland Kraft vil vi sende deg et Plusskunde søknadsskjema. Dette fyller du ut og sender i retur til oss. Vi sørger for at søknaden blir sendt videre og håndtert hos ditt nettselskap.

Kontakt oss

E-post: solkraft@hkraft.no

Telefon: 987 05 270