Påmeldingen er avsluttet.

Vi ønsker å tilrettelegge kjøpsopplevelsen og solcelleanlegget på den beste måten for deg – slik at du blir mest mulig fornøyd.

Vi er derfor interessert i å få vite hva som er de viktige faktorene når du skal kjøpe et solcelleanlegg. 

For at solcelleanlegget skal passe best mulig, og veien fram bli enklest mulig, vil vi gjerne vite hva du er mest opptatt av.

Vi er interessert i å få vite hva som er de viktige faktorene når du skal kjøpe et solcelleanlegg for å tilrettelegge kjøpsopplevelsen og anlegget på den beste måten for deg – slik at du blir mest mulig fornøyd.

Tid:     Onsdag 20. mars kl. 1700-1900
Sted:  Haugaland Kraft, Haukelivegen 25, 5504 Haugesund
Mat & drikke: Det blir servert pizza og noe å drikke.

Vi trenger rundt 10 personer. Innledningsvis vil det holdes en kort introduksjon til temaet solceller og hva vi ønsker å oppnå med samlingen. Deretter deler vi deltakerne i tre-fire grupper for å diskutere hva som er viktige faktorer for å kjøpe eller ikke kjøpe et solcelleanlegg. Gruppene samles etter en stund og deler synspunktene som er kommet frem i hver enkel gruppe. Avslutningsvis vil det være en oppsummering av samlingen.

Det er fint hvis du på forhånd kan tenke litt over hvilke hensyn som er viktige for deg når du skal kjøpe et solcelleanlegg. Faktorer som vil påvirke at du ikke vil kjøpe solcelleanlegg, er også være viktig for oss å få innsikt i. Utover dette trenger du ikke gjøre noen spesielle forberedelser for å delta.

Takk for at dere er villig til å gi oss verdifull innsikt.

Spørsmål kan sendes til Kristian.L.Gautesen@hkraft.no