Egeninnsats ved installering av internett og TV

For tiden har vi gjennomsnittlig 4-6 ukers oppkoblingstid, men tiden det tar før du bestiller til du får fiberen installert i boligen er avhengig av ulike faktorer. Dersom det kreves graving, stolpebytte osv kan det ta i noen tilfeller ta lenger tid. Du vil i slike tilfeller bli informert om at det må beregnes lenger tid enn forventet. For at du skal være mest mulig klar når tiden er inne for oppkobling/installasjon må du sørge for at de oransje fiber-rørene graves litt ned i bakken, frem husveggen din cirka der fiberen skal inn i boligen. Nedenfor har vi skissert hvordan du skal gå frem.

Når du har fått oransje fiber-rør liggende i tomtegrensen din må du sørge for at disse graves ned i jorden frem til husveggen din før fiberen skal installeres av montør. Røret er ganske smalt og skal ikke så langt ned i bakken. På skissene under ser du hvordan du skal gå frem når røret skal legges i bakken frem til husveggen, i nærheten av der fiberen skal installeres inn i boligen. Har du ytterligere spørsmål rundt egeninnsats ta kontakt med vår kundeservice her.

Montør vil ta kontakt med deg når det nærmer seg tid for installering av fiber inn i selve boligen din.

Egeninnsats_1

1. Start med å rulle ut det oransje røret på bakken og legg det der hvor du vil grave, helt frem til husveggen. Legg igjen rørkveilen her, ikke kapp røret. Montøren sørger for å tilpasse dette.
Egeninnsats_2

2. Grav en grøft som er ca 30 cm dyp. Skal du grave langt, bruk en smal spade – da går jobben raskere.
Egeninnsats_3

3. Når du er ferdig å grave, rydder du grøftebunnen for steiner. Deretter plasserer du det oransje røret i grøften. Pass på at det ikke blir knekk på røret – det må ikke krummes mer enn omkretsen på en cd-plate.
Egeninnsats_4

4. Fyll grøften med samme massen som du gravde opp. Er det mye stein i massen, kan du legge sand eller hagesingel under og over røret.
Egeninnsats_5

5. Når røret er gravd frem til husveggen er din egeninnsats ferdig! IKKE KUTT AV RØRET. Vår montør tilpasser resten av røret og fører dette inn en utvendig grensesnittboks. Fra denne boksen vil det gå en tynn fiberkabel til der du ønsker din hjemmesentral plassert. Montøren kobler så fiberen til hjemmesentralen.