Grunnet store prissvingninger i strømmarkedet har vi besluttet å avvikle strømavtalene Variabel Lavpris og Variabel Kraftpris. Kundene som er berørt av endringen er varslet via e-post, sms eller brev.

Våre variable strømprodukter har vært rettet mot privatkunder som ønsker mer forutsigbarhet, ved at man betaler en oppgitt fastpris som gir mindre risiko for hyppige prissvingninger enn en ren markedspris, både ved oppgang og nedgang i strømprisene. Når prisen endres har kunden fått varsel om prisendring. Vi har hatt 14 dagers varslingsfrist frem til 01.11.22.

Uroligheter i kraftmarkedet gjør det dessverre vanskelig å sikre våre kunder gode, forutsigbare priser. Kunder som har Variabel Lavpris eller Variabel Kraftpris blir derfor nå flyttet over til våre spotprisavtaler Følg Markedet eller Ung Kraft (for de under 35 år). Spotprisavtalene er for tiden rimeligere, ettersom strømprisen har falt kraftig de siste ukene.

Produktendringen skjer automatisk med tilbakevirkende kraft fra 1. november 2022. Dette gjelder også kunder som selv har byttet avtale i november. Det kan ta inntil en uke før ny avtale vil bli synlig i appen Mitt Hjem og på Min side

Publisert