Ungdamemedmobil-fotografHaakonNordvik-Elise-AQ4I9740-cropweb2

Nytt oppsett av strømregningen din

Strøm Nyhet Informasjon Forside

I disse dager får strømkundene våre fakturaen for februar måned. I kjølvannet av diskusjonene som har gått denne vinteren rundt strømpriser, ønsker vi å bli enda tydeligere på hva du betaler for.

Fra og med februar-fakturaen som kommer nå i mars, spesifiserer vi derfor på faktura hvor stor del av strømutgiftene dine som er spotpris på strømbørsen Nord Pool, og hva som er vårt påslag. Endringen gjelder for dere som har spotpris-avtale, og ikke de med variabel-/fastpris-avtale.

Dette håper vi vil kunne bidra til å svare opp strømforbrukernes ønske om økt transparens, og styrke tilliten til oss som lokal og konkurransedyktig strømleverandør.

Forklaring til faktura: 

Strømprisen din blir regnet ut i fra hvor mye strøm du bruker time for time. Strømprisen består av to element: timeprisen fra kraftbørsen Nord Pool og et fast påslag fra oss for hvar kWt brukt. 

På faktura viser vi et gjennomsnitt av alle timeprisene kunden har hatt gjennom måneden. Dette er for at du skal slippe å forholde deg til alle timeprisene i løpet av måneden, og fordi det hadde tatt veldig mye plass på fakturaen. 

Hva består strømregningen av?

Vi vet at dette kan være forvirrende. Her er en forenklet forklaring:

Strømprisen. Strømprisen blir satt av Nord Pool, den nordiske kraftbørsen. Alle strømselskap kjøper strømmen til samme pris og selger den videre til deg med et påslag.

Påslaget er det strømselskapene tar betalt for å tilby tjenestene og strømproduktene sine til deg. Påslaget er per kWh og/eller et fast månedsbeløp. En andel av påslaget går også til å betale lovbestemte elsertifikater. Påslaget utgjør bare 3 % av strømregningen til en gjennomsnittlig forbruker.

Nettleien er det du betaler for at nettselskapet skal frakte strømmen til huset ditt. Nettleien er delt inn i et fast ledd og et variabelt ledd som avhenger av hvor mye strøm du bruker. Nettleien avhenger også av hva det koster å bygge og drifte strømnettet i din region.

Avgiftene består av elavgift, Enova-avgift og merverdiavgift. Nettselskapene krever inn avgiftene på vegne av myndighetene.

Kilde er Energi Norge, og grafikk/kakediagram viser fordelingen av kostnadene til en gjennomsnittlig forbruker.

Les mer om strømpriser
dettebestårstrømprisenav

Ha kontroll på når strømmen er billigst. Se og juster strømforbruket ditt i sanntid. Oppdag dine strømtyver. Lanseringen av KraftPlugg i februar er bare starten.

KraftPlugg-toppbilde-lavere_v2

Hos oss er de aller fleste strømproduktene timepriset. Dette åpner opp for muligheter til å bruke strømmen smartere. Dersom du bruker strøm i timer av døgnet der strømprisene er lavere, får du også en lavere strømregning. Variasjonen i strømprisene kan du se i appen vår Mitt Hjem.

MittHjem-timespriser-600×565

Publisert