Konkurransevilkår: Gavekort på overnatting

Vilkår for deltakelse i Haugaland Krafts konkurranse om utlodning av gavekort på overnatting hos Woodnest og Haugesund Turistforening. Haugaland Kraft er ansvarlig for konkurransen. Ved deltagelse i konkurransen aksepterer du konkurransevilkårene.   

1. Konkurranseperiode  

2. Hvem kan delta  

3. Hvordan man deltar  

4. Om konkurransen og premier  

5. Generell informasjon  

6. Personvernerklæring for Haugaland Kraft sin konkurranse   

De personopplysningene vi ber om kan være navn, telefonnummer, adresse og andre opplysninger som kan være relevante for konkurransen. Vi er ansvarlig for personopplysningene vi mottar i forbindelse med konkurransen.  

Opplysningene vil ikke bli utlevert til andre hvis ikke vi skulle være pålagt noe annet i henhold til lov, forskrift, myndighetsavgjørelse eller lignende.   

Du kan be om at vi sletter personopplysningene du har gitt i denne konkurransen. Vi vil uansett ikke lagre personopplysningene dine lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen og våre lovpålagte plikter.   

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.  

7. Spørsmål  

Ved spørsmål om konkurransen kan man kontakte Haugaland Kraft ved å sende e-post til: marked@hkraft.no