Langsiktig fastprisavtaler for næring i Ullensvang kommune

I en urolig tid med høye strømpriser ønsker Ullensvang kommune å bruke deler av sin heimfallskraft til å legge til rette for fastpris til næringslivet i sin kommune. I den anledning vil Haugaland Kraft bistå med fastprisordningen og legge til rette for at bedrifter i Ullensvang kommune kan inngå en langsiktig fastprisavtale på 3 år (begrenset volum).

Det er ikke lenger mulig å bestille denne avtalen. Frist for å bestille var 25. januar 2023.

Kontakt en av våre bedriftsrådgivere

For mer informasjon om avtalen, kontraktsvilkår og bestilling, ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere eller send en e-post til marked@hkraft.no.