Langsiktig fastprisavtaler for næring i Ullensvang kommune

I en urolig tid med høye strømpriser ønsker Ullensvang kommune å bruke deler av sin heimfallskraft til å legge til rette for fastpris til næringslivet i sin kommune. I den anledning vil Haugaland Kraft bistå med fastprisordningen og legge til rette for at bedrifter i Ullensvang kommune kan inngå en langsiktig fastprisavtale på 3 år (begrenset volum).

Fastpris til næring i Ullensvang

Langsiktig avtale for deg som ønsker forutsigbarhet og en fast pris på strøm.

– Pris: 110 øre/kWh
– Fast månedsbeløp: kr. 79,-/mnd
– 3 års bindingstid
– Frist for å be om tilbud: 25. januar 2023

– Avtalen gjelder kun for industri og næring tilhørende Ullensvang kommune
– Gjelder ikke for industri- og næringskunder som har rett til strømstøtte


For mer informasjon om avtalen, kontraktsvilkår og bestilling, ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere.

Kontakt en av våre bedriftsrådgivere

For mer informasjon om avtalen, kontraktsvilkår og bestilling, ta kontakt med en av våre bedriftsrådgivere eller send en e-post til marked@hkraft.no.