Nå kan vi tilby bedrifter å sikre inntil 70% av antatt årsforbruk i tre, fem eller syv år. Tilbudet skal bidra til mer forutsigbarhet i en urolig tid med høye strømpriser.

Fastprisavtalen er rettet mot bedriftskunder som ønsker å vite prisen de skal betale for et bestemt volum, minst tre år frem i tid. Dette har sine fordeler, men er ikke helt uten risiko, fordi vi ikke vet hva spotprisen vil bli i fremtiden.

Hvordan fungerer avtalen?

 • Vi tilbyr bedrifter å sikre inntil 70% av forventet årsforbruk. Forbruk som avviker fra avtalt volum avregnes etter spotpris (Nordpool områdepris). Kjøp i spotmarked har et påslag på 2,5 øre/kWh.
     • Bedriften sikrer en flat forbruksprofil som avregnes time for time. Det betyr at det ikke blir tatt hensyn til om en f.eks bruker mindre strøm på sommeren og mer på vinteren.
     • Bedriften kan velge bindingstid på 3, 5 eller 7 år.
       • Prisen som fastsettes ved inngåelse av avtalen vil gjelde for hele avtaleperioden.
       • Dersom bedriften avslutter inngått avtale før utløpsdato vil bedriften være ansvarlig for å dekke differansen mellom restverdien av sikret volum og markedsverdien på opphørstidspunktet.
       • NB! Det vil være begrenset volum som tilbys og vi kan bli utsolgt.

       Eksempel på fastpris:

       I noen perioder kan det være at bedriften bruker mer strøm enn det som er sikret til fastpris. Da kjøper vi resten av forbruket for deg, til gjeldende spotpris i ditt område + et påslag på 2,5 øre/kWh.

       Bruker bedriften mindre strøm enn det som er sikret til fastpris, selger vi resterende volum til gjeldene spotpris.

       Priser

       Tilbudte priser er gjeldene i perioden 17. januar – 23. januar 2023 kl. 12:00.
       Vi har et begrenset volum og kan derfor bli utsolgt.

       3 år
       (1. feb 2023 – 31. jan 2026)
       5 år
       (1. feb 2023 – 31. jan 2028)
       7 år
       (1. feb 2023 – 31. jan 2030)
       Sør-Norge (NO2)98,3 øre/kWh78,8 øre/kWh68,5 øre/kWh
       Bergen (NO5)99,9 øre/kWh79,9 øre/kWh69,5 øre/kWh
       Fast månedsbeløp per måler99,-99,-99,-
       Prisene gjelder fra 17. januar – 23. januar 2023 kl. 12:00. Alle prisene er oppgitt eks mva.

       Ønsker din bedrift fastprisavtale?

       Fyll ut interesseskjema for å bestille eller melde interesse for fastprisavtale til din bedrift. Det er helt uforpliktende og du vil bli kontaktet når vi har mer informasjon.

       Viktig å tenke på før du inngår fastprisavtale

       • Hvor mye av det forventede årsforbruket ønsker dere å binde?
       • Det resterende 30% av årsforbruket som ikke blir sikret mot en fast pris vil bli avregnet til spotpris.
       • Det er viktig å merke seg at avtalen ikke er fleksibel. Det vil si at fastprisen vil være låst for hele avtaleperioden som er inngått. Selv om spotprisen i fremtiden blir lavere enn den avtalte fastprisen vil bedriften fortsatt være bundet til den avtalte prisen.
       Young,And,Handsome,Coffee,Shop,Owner,Is,Working,On,Laptop

       Har du spørsmål?

       Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post.

       Maren Vestre Fosse

       Direkte: 52 70 72 32
       Mobil: 932 96 302
       E-post: 
       maren.vestre.fosse@hkraft.no

       Ida Forthun-Botnen

       Direkte: 52 70 70 38
       Mobil: 917 35 624
       E-post:
       ida.forthun-botnen@hkraft.no

       Andreas Bachmann

       Direkte: 52 70 72 21
       Mobil: 982 37 221
       E-post:
       andreas.bachmann@hkraft.no