Fastprisavtale bedrift

Vi tilbyr bedrifter å sikre inntil 90% av antatt årsforbruk i tre, fem eller syv år. Tilbudet skal bidra til mer forutsigbarhet i en urolig tid med høye strømpriser.

Ønsker du som bedriftskunde å vite prisen du skal betale for et bestemt volum, minst tre år frem i tid? Da er fastprisavtale noe for deg og din bedrift. En slik avtale har sine fordeler, men er ikke helt uten risiko, fordi vi ikke vet hva spotprisen vil bli i fremtiden.

Hvordan fungerer avtalen?

  • Haugaland Kraft tilbyr bedrifter å sikre inntil 90% av forventet årsforbruk. Forbruk som avviker fra avtalt volum avregnes etter spotpris (Nordpool områdepris). Kjøp i spotmarked har et påslag på 2,5 øre/kWh.
  • Bedriften kan velge å sikre forbruket mot en flat profil eller en månedsprofil.
  • Man kan velge bindingstid på 3, 5 eller 7 år.
  • Prisen som fastsettes ved inngåelse av avtalen vil gjelde for hele avtaleperioden.
  • Dersom bedriften avslutter inngått avtale før utløpsdato vil bedriften være ansvarlig for å dekke differansen mellom restverdien av sikret volum og markedsverdien på opphørstidspunktet.
  • NB! Det vil være begrenset volum som tilbys og vi kan bli utsolgt.

Eksempel på fastpris:

I noen perioder kan det være at din bedrift bruker mer strøm enn det som er sikret til fastpris. Da kjøper vi resten av forbruket for deg, til gjeldende spotpris i ditt område + et påslag på 2,5 øre/kWh.

Bruker bedriften mindre strøm enn det som er sikret til fastpris, selger vi resterende volum til gjeldene spotpris.

Flat profil – priser

Profilen passer bedrifter som har et jevnt strømforbruk, hver måned gjennom hele året.

Tilbudte priser er gjeldene i perioden 20. november – 22. november 2023 kl. 12:00. Vi tilbyr også fastpris i NO1, ta kontakt for oppdaterte priser.
Vi har et begrenset volum og kan derfor bli utsolgt.

3 år
(1. november 2023 – 31. oktober 2026)
5 år
(1. november 2023 – 31. oktober 2028)
7 år
(1. november 2023 – 31. oktober 2030)
Sørlandet (NO2)66,9 øre/kWh66,0 øre/kWh64,25 øre/kWh
Vestlandet (NO5)60,4 øre/kWh62,1 øre/kWh60,5 øre/kWh
Fast månedsbeløp per måler99,-99,-99,-
Prisene gjelder fra 20. november – 22. november 2023 kl. 12:00. Alle prisene er oppgitt eks mva.

Månedsprofil – priser

For de fleste bedrifter varierer strømforbruket gjennom året. Månedsprofil passer bedrifter som bruker mindre strøm om sommeren og mer strøm på vinteren. Med månedsprofil sikres en lik effekt (kWh) gjennom hver time innad i måneden.

Tilbudte priser er gjeldene i perioden 20. november – 22. november 2023 kl. 12:00 Vi tilbyr også fastpris i NO1, ta kontakt for oppdaterte priser.
Vi har et begrenset volum og kan derfor bli utsolgt.

3 år
(1. november 2023 – 31. oktober 2026)
5 år
(1. november 2023 – 31. oktober 2028)
7 år
(1. november 2023 – 31. oktober 2030)
Sørlandet (NO2)72,70 øre/kWh72,0 øre/kWh69,8 øre/kWh
Vestlandet (NO5)67,30 øre/kWh68,5 øre/kWh67,2 øre/kWh
Fast månedsbeløp per måler99,-99,-99,-
Prisene gjelder fra 20. november – 22. november 2023 kl. 12:00 Alle prisene er oppgitt eks mva.

Ønsker din bedrift fastprisavtale?

Fyll ut interesseskjema for å bestille eller melde interesse for fastprisavtale til din bedrift. Det er helt uforpliktende og du vil bli kontaktet når vi har mer informasjon.

Viktig å tenke på før du inngår fastprisavtale

  • Hvor mye av det forventede årsforbruket ønsker dere å binde?
  • Det resterende 30% av årsforbruket som ikke blir sikret mot en fast pris vil bli avregnet til spotpris.
  • Det er viktig å merke seg at avtalen ikke er fleksibel. Det vil si at fastprisen vil være låst for hele avtaleperioden som er inngått. Selv om spotprisen i fremtiden blir lavere enn den avtalte fastprisen vil bedriften fortsatt være bundet til den avtalte prisen.
Young,And,Handsome,Coffee,Shop,Owner,Is,Working,On,Laptop

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller e-post.

Maren Vestre Fosse

Direkte: 52 70 72 32
E-post: 
maren.vestre.fosse@hkraft.no

Ida Forthun-Botnen

Direkte: 52 70 70 38
E-post:
ida.forthun-botnen@hkraft.no

Andreas Bachmann

Direkte: 52 70 72 21
E-post:
andreas.bachmann@hkraft.no