Årsresultat preget av høye kraftpriser og høyere skatt

Presse Årsresultat Forside

Høye kraftpriser gav et solid resultat for konsernet i 2022. Årsresultat før skatt ble 5 milliarder kroner. Konsernet hadde en skattekostnad på 3,2 milliarder kroner.

Her kan du lese hele årsrapporten for 2022.

(Med forbehold om endringer. Årsregnskapet for 2022 vil bli behandlet i generalforsamlingen 28. april 2023.)

Resultatet etter skatt endte på 1,9 milliarder kroner i 2022, mot 0,9 milliarder kroner året før. Det er kraftproduksjonen i det 60 prosent eide datterselskapet Sunnhordland Kraftlag (SKL) som drar opp resultatet. Haugaland Kraft sine eieres andeler av resultatet, majoritetens andel, utgjør 1,2 milliarder kroner*.

Energiprisene var svært høye i 2022, både i Sør-Norge og på kontinentet. Russlands krig i Ukraina var den viktigste prisdriveren. I tillegg var flere forhold i Europa med på å dra prisene kraftig oppover, som gassmangel, tørke og nedbygging av kjernekraft og kullkraft.

– Prisgaloppen er et symptom på en varslet energikrise, som beklageligvis rammer strømkundene hardt. Vi er positive til regjeringens tiltak med innføring av strømstøtte og tilrettelegging for fastprisavtaler. Samtidig jobber vi iherdig med flere tiltak som kan bidra til å dempe folks strømutgifter ytterligere. Vi skal selge minst mulig strøm til flest mulig strømkunder, sier konsernsjef Pablo Barrera.

For å løse dagens energikrise trengs mer kraft, mer strømnett og mer effektiv bruk av den energien vi har. Regjeringens økning i grunnrenteskatten fra 37 til 45 prosent og innføringen av en ny høyprisavgift medfører signifikante endringer i bransjens rammebetingelser.

– Skatteendringene som ble innført i 2022 reduserte utbyttet og investeringsevnen til konsernet betydelig. Når vi vet hvor mye det haster å få opp kraftproduksjonen, er dette en svært uheldig konsekvens av det nye skatteregimet, avslutter konsernsjef Barrera.

Store investeringer i det grønne skifte

Totalt investerte konsernet for 903 millioner kroner i 2022, fordelt på strømnett, fiber og kraftproduksjon. Det økende behovet for strøm merkes godt hos Fagne, som er det tiende største nettselskapet i landet. I 2022 gjorde Fagne investeringer i strømnettet for 382 millioner kroner. Storstilt utbygging av regionalnettet i Odda og Tyssedal, oppgradering av hovedforsyningen til Haugesund vannverk og prosjektering av ny sjøkabel til Bømlo, er bare noen av de mange viktige prosjektene det ble jobbet med for å øke forsyningssikkerheten og kapasiteten i strømnettet. For Haugaland Kraft Fiber var 2022 preget av høy aktivitet med utbyggingsprosjekter i både nye områder og fortettinger i områder som allerede hadde fiber. Det ble investert for nærmere 293 millioner kroner i høyhastighetsbredbånd. SKL hadde en samlet investering på 186 millioner kroner i økt effekt og økt kraftproduksjon.

Utbetaling til eierne

Styret foreslår for generalforsamlingen et utbytte på 450 millioner kroner til eierne. Dette kommer i tillegg til et tilleggsutbytte på 150 millioner kroner som ble utbetalt i vinter. Totalt foreslått utbytte for 2022 er 600 millioner kroner.

Eiere
Haugaland Kraft AS
Eierandel Foreslått
utbytte 2022*
Tilleggsutbytte
2022*
Utbytte inkludert
tilleggsutbytte*
Karmøy kommune34,72 %            157 293                52 431                    209 724
Haugesund kommune24,76 %            112 147                37 382                    149 529
Finnås Kraftlag9,53 %               43 194                14 398                       57 592
Tysvær kommune7,59 %               34 377                11 459                       45 836
Vindafjord kommune5,30 %               24 029                  8 010                       32 039
Sveio kommune3,91 %               17 715                  5 905                       23 620
Skånevik Ølen Kraftlag 3,82 %               17 300                  5 767                       23 067
Fitjar Kraftlag3,60 %               16 287                  5 429                       21 716
Suldal kommune2,78 %               12 607                  4 202                       16 809
Ullensvang kommune2,20 %                 9 966                  3 322                       13 288
Haugaland Kraft AS**0,66 %                        –                           –                                  –  
Utsira kommune0,31 %                 1 425                     475                         1 901
Fitjar kommune0,20 %                    915                     305                         1 220
Bømlo kommune0,20 %                    915                     305                         1 220
Etne kommune0,20 %                    915                     305                         1 220
Sauda kommune0,20 %                    915                     305                         1 220
100,00 %            450 000              150 000                    600 000
* Beløp i tnok ** Utbytte knyttet til egne aksjer er fordelt på øvrige aksjonærer

Tilbakeført til fellesskapet

Tilbakeført til lokalsamfunnet 2022MNOK
Skatt på lønn35
Eiendomsskatt79
Kjøp av varer og tjenester468
Netto utbetalt lønn314
Utbytte til eierne600
Sum1 496

Kontaktperson
Konsernsjef Haugaland Kraft: Pablo Barrera, mobil 404 69 034

*Majoriteten i konsernet er de 15 eierne i Haugaland Kraft AS. Minoriteten består i all hovedsak av Eviny AS og Stord kommune sine eierandeler i SKL.

Publisert