Visste du at Rogfast vil bli verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel på hele 27 kilometer?

Altibox Fiber Bedrift Nyhet Forside Forside bedrift

For å lage tunnelen kreves det enorme mengder vann til boringen. Vannet skal leveres av Bokn kommune. En vannforbrukssensor, som teller antall liter vann som pumpes ut, skal hjelpe kommunen å holde oversikt. Sensoren er plassert på Laupland


Vi leverer det smarte produktet Altibox IoT Total til prosjektet som er en ende-til-ende løsning fra data oppstår i sensorer, via basestasjoner, til applikasjonsserver i skyen og til bruk i et dashbord på din PC. 

IoT, Internet of Things eller «tingenes internett» sørger for at denne dataen blir overført på en trygg måte via skylagringstjenester (datasentre). 

På denne måten kan vi skape et smartere samfunn, og med produktet Altibox IoT Vanninnsikt kan det gi kommuner et helt nytt grep om sine vannressurser.

Vannforbrukssensor
Vannforbrukssensor

Publisert