agriculture-architectural-design-architecture-833192

Fremtidens energi er her!

Solkraft

En pilotkundes refleksjoner

Haugaland Kraft og deres pilotkunder for Solkraft har en felles visjon; at energien vår skal være ren, kortreist og smart i framtiden. Nå inviteres alle i regionen til å bli med på denne grønne utviklingen når Haugaland Kraft nå tilbyr Solkraft til hvert hjem.

Solkraft er nå en «moden» teknologi, derfor har en håndfull kunder hatt gleden av å være med på reisen inn i framtida med Haugaland Kraft det siste året.  Som pilotkunder i satsningen på Solenergi har vi fått erfare hvordan vi med hjelp av teknologiutviklingen kan gi vårt lille bidrag til målene om reduksjon i klimagass utslipp, til gode for miljøet og kloden vi og våre etterkommere skal leve på.

Alle bekker små

FN’s klimapanel har gjennom sin rapport i høst påpekt hvor viktig alle bidrag er til å begrense utslippene fra energikilder som forurenser atmosfæren vår.  Som Solkraftkunde kan jeg gjøre mitt lille bidrag til verdenssamfunnet og samtidig påvirke familiens egne strøm utgifter i positiv retning. Erfaringen har vært udelt positiv og problemfri, så vi ser fram til fortsettelsen.

Vår erfaring

Vi har sett hvordan vårt ny investerte solcelleanlegg har produsert energi gjennom sommer og vinter halvåret, og latt oss forbause over hvor mye energi som faktisk kan fanges opp av lysstrålene fra sola daglig under ulike værforhold.  En fantastisk sommer ga rekordresultater i vår lokalt korte sommer stund, men det er faktisk mulig å fange opp solenergi også utenom den mest optimale årstiden når sola skinner fra skyfri himmel.

Selv valgte vi et 4.2kWp anlegg basert på 14 solcellepaneler, og det produserte første halvår ca 2.000 kWh, noe som tilsvarer vel 30% av årlig strøm forbruk. Vår bolig baserer all oppvarming og varmt vann fra fjernvarmeanlegg, så strømforbruket i boligen går kun til lys og elektriske apparater og påvirkeres ikke av annet enn familiens aktiviteter og hybridbilens bruksmønster med behov for ladning. 

Vi kan følge innvirkningen av solcelleanlegget direkte på strømforbruket vårt og avlese resultatet på Haugaland Kraft’s «mine sider» samt på Sol-app’n som gir løpende resultater og grafisk framstilling av strømproduksjonen. Dette er i seg selv ganske morsomt å følge med på for med selvsyn å registrere variasjonene og topp/bunn noteringer som følge av værforholdene og døgnrytmen.

Vi har sett hvordan vårt ny investerte solcelleanlegg har produsert energi gjennom sommer og vinter halvåret, og latt oss forbause over hvor mye energi som faktisk kan fanges opp av lysstrålene fra sola daglig under ulike værforhold.

Svein-Gaute Bleivik, Pilotkunde hos Haugaland Kraft

Fremtiden er kortreist energi

Som «gammel» teknokrat og telekomingeniør har jeg nok over snittet teknisk interesse av energi og dens betydning for samfunnet vårt, men også «mannen i gata» har i senere år tatt i bruk ny teknologi i form av varmepumper til bolig og EL-bil til transport behov, og erfart fordelene både med økonomi og komfort. Derfor tror jeg at «kortreist» ren energi vil treffe behov og interesse hos en raskt økende del av befolkningen.  Fordelene med Solkraft er åpenbare både for individ og samfunn.

Nokia’s første slagord ifm. mobiltelefonsatsningen fra 90årene var «framtiden er trådløs», det tror jeg sterkt bør gjelde også for energi-utbyggingen framover. Generering av energien nær kilden som skal bruke den, unngår varmetap i energi transporten, sparer ytterligere infrastruktur utbygging og kan redusere sårbarhet ved utfall, bl.a.  Energiforsyningen går inn i en revolusjon tilsvarende hva telekom gjorde for flere tiår siden, du kan bli med på denne spennende reisen fra starten av.

Tidligere leder av Telenor Jon Fredrik Baksaas, nå styreleder i Statnett, retter i en nylig TU-artikkel søkelyset på omstillingen Energi-bransjen er på full fart inn i, riktignok med fokus på vindkraft men like fult relevant som en av flere fornybare energikilder som Solkraft. Selv husker jeg mobilnett oppstart i Bangladesh der 0,02 promille i 96 hadde (fast) telefon. Med dagens 160 Mill abonnement har nå «alle» fått telefon. Vil alle Norske boliger ha Solceller/Vindturbin på taket sitt om noen 10-talls år?

Det gir mye mening å jobbe innen energi, men ved å investere i din egen produserte solkraft kan du være med å gi en meningsfull positiv utvikling for verdenssamfunnets møte med klimautfordringen.

Svein-Gaute Bleivik, Pilotkunde hos Haugaland Kraft

Lokalt produsert Energi og trådløs telekom kan endre rammebetingelser for samfunn dramatisk. Heldigvis er vi kommet lenger her på Haugalandet, men der man mangler infrastruktur for energi og telekom finnes det nå løsninger som gir kvantesprang. 

Det gir mye mening å jobbe innen energi, men ved å investere i din egen produserte solkraft kan du være med å gi en meningsfull positiv utvikling for verdenssamfunnets møte med klimautfordringen. Haugaland Kraft tilbyr sine kunder denne muligheten, i tillegg vil du selv kunne tjene på det og vise ditt engasjement.

Følg med i Solkraftbloggen

I framtidige blogginnlegg vil vi komme med informasjon om utviklingen innen solenergi-teknologi, dens utbredelse og potensiale globalt og nasjonalt.  Vi vil også dele resultater og erfaringer gjort av oss og andre i pilotgruppen, både generelle råd og fakta, egne vurderinger av tilbudet, erfaringer ifm. forberedelser og gjennomføring av installasjonen, driftserfaringer og produksjons resultater samt annet relevant stoff innen fornybar energi og solkraft.

Kontakt oss

Telefon: 987 05 270

E-post: solkraft@hkraft.no

Spørsmål og svar om Solkraft

Publisert