john-towner-117317-unsplash-cropped

Varmere vær ga prisfall

Markedskommentar

En drøy uke ut i februar steg temperaturen kraftig i en måned som ellers var preget av nedbør og vind. Økt elvekraftproduksjon, i sammenheng med snøsmeltingen, førte til større kraftproduksjon. Dette ga lavere strømforbruk og fallende priser. 

Mot slutten av måneden falt temperaturen igjen og tilsigene til vannkraftmagasinene har normalisert seg. I Norge ble likevel gjennomsnittstemperaturen 3,8 prosent varmere enn det som er normalt i februar. Dette bidro til prisfall på strøm i februar. Systemprisen på Nord Pool Spot falt med hele 7,9 øre pr. kWh, 17,7 prosent, fra januar til februar.

Det er importert betydelig mer kraft enn det som er eksportert i februar. Det er kablene mellom Norge og henholdsvis Sverige og Danmark importen primært har skjedd på.

Det er ventet at temperaturene vil stige raskt når vi nå går inn i mars måned. I tillegg vil solen for alvor begynne å gjøre seg gjeldende som oppvarmingskilde på dagtid.

Selv om mars og april også kan være måneder som er kaldere enn normalt, vil de svært sjelden belaste kraftsystemet på samme måte som en kald januar eller februar måned. 

Forventningene til strømprisene for resten av året er nedjustert. Men selv om været forbedret situasjonen og dermed prisbildet i februar, venter vi fortsatt forholdsvis høye strømpriser i 2019, sammenlignet med prisene de siste ti årene.

Magasinfyllingen i Norden er dårligere enn normalt for årstiden, og det er betydelig mindre snø enn normalt i alle regioner. Årets vårsmelting kommer derfor ikke til å fylle opp magasinene like mye som normalt.  Det kreves altså ganske mye nedbør for å bedre vannkraftsituasjonen i Norden.

Publisert