john-towner-117317-unsplash-cropped

Vårfølelse i kraftmarkedet

Markedskommentar

Det er store temperaturforskjeller med varmerekorder i sør og snøvær i nord. I gjennomsnitt var det litt mildere enn normalt i mars.  Prisen på strøm på strømbørsen fortsatte å falle, og vi har nå en pris som har falt så mye at vi må helt tilbake til mai 2018 før vi finner tilsvarende lav pris.  Norge er fremdeles nettoimportør av kraft, og nettopp fordi vi importerer kraft samtidig som tilsig til vannmagasinene har begynt å øke, nærmer norske magasiner seg nå normalen for årstiden. Snømengden i fjellene er mindre enn normalen.

Prisnedgangen har nå stanset opp.  Det er meldt kjøligere vær, mindre vind og lavere tilsig. I tillegg skal flere svenske kjernekraftverk ha sin årlige vedlikeholdsrunde.  Det betyr at det blir mindre strømproduksjon, men dette skjer samtidig med at man også vil bruke mindre strøm på grunn av at temperaturen øker frem mot sommeren.  Så prisen vil ikke påvirkes av dette.

Det forventes at prisen på strømbørsen omtrentlig vil være på det nivået den er på i dag gjennom hele sommeren, før den kan stige litt frem mot vinteren igjen.

Publisert