Hvorfor innføres Elhub?

Det overordnede formålet med Elhub er å etablere en samfunnsøkonomisk effektiv IKT-infrastruktur for sluttbruker-markedet for kraft i Norge.