Hva er regulerkraft?

Regulerkraft, balansekraft; benyttes til å regulere kraftsystemet slik at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon i strømnettet.

Elektrisitet må produseres i det øyeblikk den forbrukes, og det er det systemansvarlige nettselskapet – Statnett SF – som skal sikre denne balansen. Den mengden elektrisitet Statnett handler i markedet for å kunne sikre denne balansen, kalles regulerkraft.

Trenger du fortsatt hjelp?

Vi jobber med å gjøre det mulig for deg å være mest mulig selvhjulpen, men enkelte tjenester må vi fortsatt bistå deg med. Noen eksempler:

  • Opp- eller nedgradering av TV og internett
  • Oppsigelse av fiber ved flytting
  • Bestilling av nytt utstyr

Åpningstider kontaktskjema, telefon og chat: kl.08:00-20:00 | lørdager kl. 10:00-14:00.

For spørsmål om nettleie, strømbrudd og strømnettet generelt, gå til Haugaland Kraft Nett sin hjemmeside.

hjelp