Hva er regulerkraft?

Regulerkraft, balansekraft; benyttes til å regulere kraftsystemet slik at det alltid er balanse mellom forbruk og produksjon i strømnettet.

Elektrisitet må produseres i det øyeblikk den forbrukes, og det er det systemansvarlige nettselskapet – Statnett SF – som skal sikre denne balansen. Den mengden elektrisitet Statnett handler i markedet for å kunne sikre denne balansen, kalles regulerkraft.