Hva er Elhub Web Plugin?

Du kan logge deg på Elhub for å finne egne abonnement med informasjon om strømforbruk, kraftleverandør og annet. Du har mulighet til å styre hvem som skal ha tilgang til dine data i Elhub, og kan benytte webløsningen for styring av tilgang til måleverdier og kundeinformasjon.

Du kan logge inn på Elhub Web Plugin her