Haugaland Kraft viser til varedeklarasjonen som årlig blir beregnet av NVE. Denne deklarasjonen gjelder all sluttbrukersalg som ikke har kjøpt opprinnelsesgarantier.

Det er tatt hensyn til opprinnelsesgarantier brukt ved salg til norske kunder når en har beregnet varedeklarasjonen for 2014.

Totalt norsk forbruk og overføringstap i nettet utgjorde 126,7 TWh i 2014. Siden det ble innløst opprinnelsesgarantier for 18,9 TWh i Norge i 2014, utgjør volumet for kunder som ikke kjøper kraft med opprinnelsesgarantier 107,8 TWh. Varedeklarasjonen viser sammensetningen av energikilder for disse kundene. I prosent var det innløst opprinnelsesgarantier for 15 % av kraftkjøpet i Norge i 2014.

Ønsker du å vite mer om varedeklarasjon, kan du lese om dette på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine nettsider.

Varedeklarasjon for 2014