Haugaland Kraft viser til varedeklarasjonen som årlig blir beregnet av NVE. Denne deklarasjonen gjelder all sluttbrukersalg som ikke har kjøpt opprinnelsesgarantier.

Varedeklarasjonen viser hvordan strømmen i gjennomsnitt er produsert for kunder som ikke kjøpe opprinnelsesgarantier. Den er utarbeidet med bakgrunn i europeisk handel og sier derfor ikke noe om hva som rent fysisk leveres i stikkontakten din. 

Ønsker du å vite mer om varedeklarasjon, kan du lese om dette på Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sine nettside.

Hva er opprinnelsesgarantier?

Opprinnelsesgarantier er en dokumentasjon som viser at kraften du bruker kommer fra fornybare energikilder. 

Vi som strømleverandør kan på vegne av våre kunder kjøpe opprinnelsesgarantier fra kraftprodusenter. Dette gir en garanti på at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden kunden bruker. 

Det er helt valgfritt for kunden om den vil inkludere opprinnelsesgarantier i sitt strømabonnement. Opprinnelsesgarantier tilbys både til næring og private kunder.