Vilkår Skybatteri

GENERELLE VILKÅR VED HAUGALAND KRAFT ENERGI AS LEVERANSE AV SKYBATTERI

Sist oppdatert: 14.10.2022

Skybatteri er en spesialtilpasset tjeneste for privatkunder som ønsker å lagre overskuddsstrøm virtuelt i skyen. Tjenesten forutsetter at du har Haugaland Krafts Solkraft Strømavtale, og er et tilvalg til denne. 

Disse vilkårene gjelder for privatkunder.

Tjenesten innebærer at du kan lagre din overskuddsproduksjon av solkraft i vårt Skybatteri i kilowatt timer (kWh). Det betyr at du kan lagre overskuddsstrømmen fra solcelleanlegget i Skybatteriet og ta ut tilsvarende kilowatt timer senere når du vil bruke den. Uttak av Skybatteriet vil redusere strømregningen din for den perioden du gjør uttaket i.

Lokal nettleie og til enhver tids gjeldende avgifter kommer i tillegg.

Du vil da ikke få betalt for overskuddsstrømmen du produserer, men du kan i stedet hente den ut når du selv ønsker det.

Skybatteriet er en eksklusiv tjeneste for Haugaland Krafts kunder med Solkraft Strømavtale.

1.) Priser

Tjenesten er kostnadsfri for kunder som har Solkraft Strømavtale.

Haugaland Kraft forbeholder seg retten til å innføre en kostnad på tjenesten i fremtiden.

2.) Avregning og regler ved uttak fra Skybatteri

Kunde kan når som helst velge å ta ut en valgt mengde kilowatt timer (kWh) fra Skybatteriet. Uttak kan gjøres direkte av kunde på Min Side.

Uttak av oppspart strømproduksjon fra ditt Skybatteri

Dersom du har oppspart produksjon i ditt Skybatteri kan du enkelt ta ut hele eller deler av denne når du ønsker via Min Side. Uttak av Skybatteriet vil redusere strømregningen din for den perioden du gjør uttaket i. Prisen du får per kilowattime er et gjennomsnitt av spotprisen (fra NordPool) i ditt område de siste 30 dagene, fra den datoen du ber om uttak fra Skybatteriet. 

Uttak av saldo fra Skybatteri via Min Side kan ikke angres/endres.

3.) Avgifter og mva

Uttak av kilowatt timer fra Skybatteri gjelder kun strøm. Lokal nettleie og til enhver tids gjeldende avgifter kommer i tillegg og omfattes ikke av SkyBatteriet.

4.) Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår. Disse endringene vil bli varslet på Haugaland Krafts nettsider til Kjøper. Ved vesentlige endringer vil det bli sendt ut skriftlig varsel.

5.) Avslutning av avtale eller kundeforhold

Dersom kunde ønsker å avslutte tjenesten Skybatteri, vil utestående mengde kilowattimer som kunden har på konto bli gjort opp på neste faktura. Det samme gjelder dersom kunden sier opp Solkraft Strømavtale. Kunden kan selv avslutte tjenesten på Min Side. 

Ved avslutning av tjenesten Skybatteri vil du som kunde automatisk bli overført til vanlig månedlig utbetaling av overskuddsstrøm som beskrevet i Solkraft Strømavtale.