Gjennomfakturering av nettleie

Gjennomfakturering er når du får strømregningen og nettleie samlet på én faktura fra strømleverandøren.

For at strømleverandører kan tilby gjennomfakturering må det inngås avtale med ditt nettselskap. Strømleverandører som tilbyr gjennomfakturering, gjør jobben for nettselskapet med å fakturere nettleiekostnadene til deres kunder. Strømselskapet tar dermed en risiko for å ikke få inn betalingen for nettleien, noe som er grunnen for at ikke alle strømselskap tilbyr gjennomfakturering til sine strømkunder.

Vi har avtaler om gjennomfakturering med disse nettselskapene:

– Fagne

Selv om det er strømselskapet som fakturerer nettleien, er det nettselskapene som setter prisen på nettleien. Vi som strømleverandør viderefakturerer bare det beløpet vi får oppgitt fra nettselskapet.

Har du spørsmål angående din nettleie, må du derfor ta kontakt med ditt nettselskap.