Oppdatert informasjon vedrørende Easee-ladere

Nyhet Elbil Forside Samarbeidspartner

I mars 2023 informerte vi om at det svenske Elsäkerhetsverket innførte salgsforbud for elbilladere fra Easee i Sverige. Haugaland Kraft Energi valgte på bakgrunn av dette å pause salget av Easee-ladere frem til Nkom, som fører tilsyn med slike produkter i Norge, kom til en avgjørelse. 

Det norske tilsynsorganet, Nkom, har i dag 12.06.23 kommet med sin rapport om laderne Easee Home og Easee Charge.
Nkom sier de ikke kommer til å protestere mot Elsäkerhetsverkets vedtak. 

Dersom ingen andre land i EØS går i mot konklusjonen fra det svenske Elsäkerhetsverket innen 15. juni kan det gå mot salgsforbud i hele EØS for de to ladeboksene fra Easee. Fordi det er en pågående rettsprosess i Sverige, vil ikke Nkom komme med pålegg overfor Easee før saken er endelig avgjort. 

Til tross for oppmerksomheten saken har fått er det ikke rapportert inn feil som kan medføre fare for liv og helse. Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Marit Endresen sier de ikke har indikasjoner på at laderen er farlig i bruk.  

— DSB kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet. Dersom du har en Easee-lader hjemme, kan du fortsatt bruke laderen på vanlig måte, sier Endresen. 

Mer informasjon om saken finner du på Nkom sine hjemmesider. Her finner du også spørsmål og svar om Easee-saken.

Har du Easee-lader hjemme? Her har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap samlet sine råd til deg med Easee lader.

Haugaland Kraft Energi følger fortsatt saken nøye og vil rette oss etter de retningslinjer som vil komme når saken er endelig avgjort.

Hilsen oss i Haugaland Kraft Energi, din lokale strømleverandør!

Publisert