Ønsker du (fortsatt) å få eFaktura fra oss?

Informasjon

Nå gjør bankene endringer i eFaktura-ordningen. Dersom du (fremdeles) ønsker å motta eFaktura fra oss, må du gå inn i nettbanken din og gi samtykke innen 3. februar.

Med eFaktura får du regningen ferdig utfylt i nettbanken din. Du behøver verken å taste inn KID- eller kontonummer manuelt – kun godkjenne betalingen. Nå lanserer bankene eFaktura 2.0, og det får betydning for deg.

Gi ditt samtykke i nettbanken innen 3.februar

Enten du mottar eFaktura fra Haugaland Kraft i dag eller ønsker å opprette eFaktura-avtale med oss, må du snarest mulig og innen den 3.februar gå inn i nettbanken din og gi generell aksept for eFaktura.

Dette skyldes nye krav fra myndigheter og banker. Hittil har hver eFaktura-avtale blitt inngått mellom den enkelte forbruker og bedriften som man ønsker eFaktura fra.

Hos oss i Haugaland Kraft har du tidligere kunnet bestille eFaktura-avtale via Min side. Nå slettes disse avtalene og du må gi en generell aksept i nettbanken for å fortsette å få eFaktura fra oss. Denne aksepten omtales som «Ja takk til alle» eller «Alltid eFaktura», avhengig av hvilken bank eller betalingsapp du bruker.

Dersom det er enkeltbedrifter du ikke ønsker å motta eFaktura fra, kan du reservere deg i nettbanken etter at du først har gitt «Ja takk til alle»-samtykke.

Hva skjer om jeg ikke foretar meg noe?

I februar innfører vi den nye eFaktura-ordningen og matcher våre kundelister med eFaktura-basen som bankene har. Har du da ikke gitt ditt samtykke i nettbanken, vil du ikke (lenger) motta eFaktura fra oss. Du vil i stedet motta papirfaktura. Strømkunder av Haugaland Kraft som mottar papirfaktura betaler 49 kroner i fakturagebyr*, så det lønner seg å motta faktura via eFaktura.

*For personer over 67 år gjelder ikke fakturagebyr.

Vi oppfordrer alle våre kunder til å snarest logge inn i sin nettbank og sjekke sin status hva gjelder samtykke til «Alltid Efaktura». Merk deg at andre bedrifter kan operere med andre samtykkefrister, da myndighetene har satt en endelig frist for innføring av ny eFaktura-ordning i mai 2022.

Fordeler med eFaktura

Les mer om eFaktura 2.0 her (ekstern lenke)

Haugaland Kraft Kundeservice

Publisert