HK_stjerne_hvit-med-blå-bakgrunn-header

Kvinnherad Energi-fusjon må avgjøres på objektivitet, ikke synsing

Presse

Haugaland Kraft er kritisk til hvordan forhandlingsutvalget har vurdert tilbudene om fusjon av nettdelen til Kvinnherad Energi. Taperen blir befolkningen i Kvinnherad.

Haugaland Kraft og BKK har lagt inn hvert sitt tilbud om fusjon av nettdelen til Kvinnherad Energi. Kommunedirektøren lovet at vurderingene av tilbudene skulle skje på objektive grunnlag og ikke basert på subjektiv synsing. 

Når forhandlingsutvalget anbefaler kommunestyret å gå for BKK, er dette basert på kriterier som ikke ble opplyst om til oss i avklaringsmøtet med kommunen den 8. mai. Alt tyder på at lysten på å få spille på lag med BKK har skygget over hva som faktisk er det beste tilbudet for de ansatte i Kvinnherad Energi, kommunen og befolkningen i Kvinnherad, sier Olav Linga, konsernsjef i Haugaland Kraft.

– Vi fikk beskjed om at budet ville bli vurdert ut fra økonomi, ansatte, nettleie og en strategi i forhold til det grønne skiftet. Når det gjelder økonomidelen, var Haugaland Kraft bedre enn BKK i samtlige elementer kommunaldirektøren ba om svar på. Faktisk var budet vårt verdt 114 millioner kroner mer enn budet fra BKK. I møtet får vi beskjed om at forhandlingsutvalget ikke kunne se forskjell på de to budene, noe som var svært overraskende. Det er etter vårt syn ikke veldig komplisert, sier Linga.

I starten av prosessen var også eierskap i Sunnhordland Kraftlag (SKL) trukket frem som relevant og attraktivt, ettersom Kvinnherad Energi ønsket påvirkningsmuligheter i SKL. Budet fra Haugaland Kraft tilbød kommunen under enhver omstendighet styreplass i SKL og Haugaland Kraft tilbød flest antall aksjer i SKL.

– Når en nå velger å se bort fra dette, er det et klart avvik fra forutsetningene som vi ble utfordret på. I forhandlingsmøte den 8. mai blir vi også bedt om å prise fiber- og energidelen som en opsjon, mens vi i evalueringsmøtet ble overraskende nok gjort oppmerksom på at denne delen ikke har vært med i vurderingen. Her ligger det et forhandlingsrom på rundt 60 millioner kroner som – om vi hadde visst at dette ikke ville ha betydning for vurderingen – kunne blitt allokert til andre områder i tilbudet. Atter ble altså prosessen endret i disfavør av Haugaland Kraft, sier Linga. Det later til at alle forhold som Haugaland Kraft har gitt ett bedre tilbud på er sett bort fra eller ikke vurdert som relevante, mens andre subjektive vurderinger har vært styrende for prosessen, fortsetter Linga.

Olav Linga mener Haugaland Kraft er den beste partneren til Kvinnherad fordi kraftselskapet allerede har mange arbeidsplasser i kommunen blant annet gjennom SKL i Matre.

– Vi har lokalkunnskap til regionen som eier av regionalnettet i Kvinnherad kommune og området rundt. Vi ønsker at nettdelen til Kvinnherad skal ha en lokal ledelse med ansvar for egne budsjetter og stor grad av selvstyre. Vi vil styrke både fagmiljøet og beredskapen i kommunen. I stedet for å ta hensyn til faktiske punkter, som også tydelig er opplyst i tilbudet, så velger en å tilby transaksjonen til BKK basert på hva et mindretall i forhandlingsutvalget synser. Vi anbefaler å slutte å synse, men heller se på de harde fakta. 114 millioner kroner er mye penger.

For mer informasjon, kontakt:

Olav Linga
Konsernsjef
Mob.nr. 911 61 324

Runar Areklett
Direktør/visekonsernsjef Økonomi og finans
Mobil: 982 37 135

Publisert