Kristoffer Vannes ansatt som direktør i Fagne AS

Presse Forside

Kristoffer Vannes som frem til i dag har vært konstituert direktør i nettselskapet Fagne AS, er nå fast ansatt i stillingen.

Kristoffer Vannes har lang ledererfaring fra energisektoren. Etter ingeniørhøgskolen jobbet han som planleggings- og driftsingeniør. Han var daglig leder i Skånevik Ølen Kraftlag fra 1993 og frem til september 2017.

Da Skånevik Ølen Kraftlag ble en del av Haugaland Kraft-konsernet i september 2017, gikk Vannes over til stillingen som assisterende direktør i konsernets nettselskap. Siden mai 2023 har han vært konstituert direktør i Fagne.

– Vi i styret er veldig glad for at Kristoffer Vannes har takket ja til stillingen som direktør for Fagne. Styret har vært opptatt av kompetanse på strømnett og gjennomføringsevne ved valget av ny direktør. Med sin lange ledererfaring og solide bakgrunn er vi sikker på at Kristoffer er rett person til å videreutvikle nettselskapet i det grønne skifte vi står i, sier styreleder i Fagne, John Harald Jakobsen.

– Vi skal rigge strømnettet for en betydelig forbruksvekst frem mot 2050. Regionen vår har ypperlige forutsetninger for å være en spydspiss i et historisk, nasjonalt grønt industriløft. Under Kristoffers lederskap skal Fagne legge til rette for en omfattende satsing på elektrifisering og bærekraftig verdiskaping, sier Pablo Barrera, konsernsjef i Haugaland Kraft.

Fakta om Fagne

Nettselskapet Fagne er eid av Haugaland Kraft AS, som igjen er eid av kommuner og kraftlag i regionen. Det er Fagne som leverer strøm til de om lag 150.000 innbyggerne på Haugalandet, i Sunnhordaland, indre Ryfylke og i deler av Hardanger. Fagne ivaretar en samfunnskritisk infrastruktur i et område på over 5000 kvadratkilometer, og dekker følgende kommuner: Fitjar, Stord, Sveio, Haugesund, Karmøy, Vindafjord, Tysvær, Bokn, Utsira, Sauda, Suldal samt deler av Etne, Kvinnherad og Ullensvang.

Nettselskapet drifter også regionalnettet i kommunene Tysnes, Austevoll, Fitjar og Bømlo, samt i deler av Bjørnafjorden og Ullensvang. I kilometer er nettet i regionen lengre enn alle riksveiene i hele Norge til sammen.

For mer informasjon eller kommentarer

John Harald Jakobsen, styreleder Fagne AS
mobil: 982 37 225, john.h.jakobsen@hkraft.no

Pablo Barrera, konsernsjef Haugaland Kraft AS
mobil: 404 69 034, pablo.barrera@hkraft.no

Publisert