Solkraft-montoererhosSusort-fotografLineMollerhaug-O45A6426-web

Korona-tiltak ved Solkraft-installasjoner

Solkraft Informasjon

Haugaland Kraft Energi har iverksatt følgende tiltak  for å begrense smitte av Korona Covid-19 i forbindelse med solcelleinstallasjoner hos kunder.

I forbindelse med situasjonen rundt korona-viruset ønsker Haugaland Kraft å hindre potensiell smitte og bidra til et trygt og friskt arbeidsmiljø. Risikoen ved smitte ved installasjon av solcelleanlegg er lav ettersom majoriteten av arbeidet foregår utendørs med trekk hvor våre montører fra Solcellespesialiten kan holde god avstand til hverandre og til kunde.  Vi ønsker likevel å være føre-var. I denne forbindelse innfører Solcellespesialisten følgende tiltak for å hindre smitte mellom kunder og montører.

Dersom du som kunde er skeptisk til montering da du/dere enten er i karantene, har hjemmekontor eller er i utsatt gruppe har vi innført følgende tiltak:

Rutiner for hygiene for monteringsarbeid:

Publisert