Konseptutredning for storskala solcelleanlegg

Solkraft Forside FOU

Haugaland Kraft Energi har fått innvilget støtte fra Enova til prosjektet «Konseptutredning for storskala solcelleanlegg». Sammen med software- og rådgivningsselskapet Balcoo og pilotkunde Storhall Karmøy skal vi over det neste halvåret kartlegge mulighetene for «Crowd funding» og «Community» inspirerte forretningsmodeller, hvor man tar i bruk store takarealer og deler på strømmen anlegget produserer med for eksempel skoler, naboer og næringsbygg i området rundt.

Ved å ta i bruk store takarealer med gunstig beliggenhet får man lave kostnader per produserte kWh, samt at aktører som ikke har egnede tak selv kan ta del i produksjonen. Samfunnsøkonomisk vil det være mer lønnsomt å bygge større anlegg inkludert storskala solparker. Vi har også en visjon om at store solcelleanlegg kan bli en viktig del av energiforsyningen og bidra, økt leveringssikkerhet og gi vesentlig reduserte klimagassutslipp.

Tanken bak prosjektet er å dekke store takflater med solceller som på næringsbygg, offentlige bygg, landbrukstak eller borettslag/sameier. Ved å utnytte slike store takarealer vil det gi gode muligheter for å kunne dele overskytende energibeholdning med naboer i nærheten. I første omgang skal prosjektet ta for seg barrierene som i dag gjør det vanskelig å realisere storskala solcelleanlegg her på Haugalandet. Dette er barrierer innen det tekniske, finansielle, markedsmessig og regulatoriske som kan gjøre det vanskelig å gå sammen om å dele på strømproduksjon fra et stort tak og solcelleanlegg.

Det er et klart mål at konseptutredningen skal bidra til realisering av testanlegget hos Storhall Karmøy samt se på muligheten for en flytende solpark pilot på Utsira og generelt økt utbygging av store solcelleanlegg i Haugalandsregionen.

Kristian Gautesen, Prosjektleder og leder for forretningsutvikling, Haugaland Kraft

Et viktig første skritt mot framtidens strømmarked

Det er en del store tak på bygg, som ikke bruker så mye strøm selv. Det er her vi vil finne ut hvordan vi kan legge til rette for å ta i bruk store takflater, og dele strømmen på flere aktører. Med Storhall Karmøy som eksempel, vil solcelleanlegget produsere mye mer en hva hallen faktisk forbruker. Da kan folk betale seg inn og få strøm fra anlegget, enten det er bedrifter eller private kunder, forteller prosjektleder Kristian Gautesen som også er leder for forretningsutvikling i Haugaland Kraft.

For å kunne realisere dette kreves det noen lovendringer som åpner for strømdeling. Regelverket i dag er slik at du ikke kan dele strømmen fysisk til andre. Du kan bare produsere til egen husholdning, og levere ut på strømnettet med en grense på 100 kW. Dette gjør det derfor vanskelig for å kunne utnytte potensiale for strømdeling fra de store takarealene som vil være en viktig ressurs, og som flere kan få nytte av og bidra til klimavennlig energi.

KristianLGautesen-Solkraft-FotografHaakonNordvik
Kristian Gautesen, prosjektleder og leder for forretningsutvikling i Haugaland Kraft

Energimarkedet endrer seg

Det er en endring der kunder tar mer og mer kontroll over eget energiforbruk. I et bærekraft-perspektiv er dette bra, da verden trenger mer og mer fornybar energi. Derfor tenker vi at dette prosjektet er et viktig bidrag til en mer bærekraftig utvikling framover. Vi ønsker å få ned alle barrierene for å få solenergi enkelt og tilgjengelig for både bedrifter og private kunder.

I alle våre prosjekter er det først og fremst forbrukeren og kundene våre som står i fokus. Vi ønsker å være med på utviklingen og vil bidra til å gjøre det enklere for kundene å kontrollere eget forbruk, samt i en bærekraftig framtid produsere sin egen strøm.

KristianLGautesen_AndreasBachmann2-Solkraft-FotografHaakonNordvik
Kristian Gautesen og Andreas Bachman på vårt eget store solcelleanlegg i Kraftgården

Kunne du tenkt deg solcelleanlegg på ditt tak?

Sjekk om ditt tak er egnet for solcelleanlegg

Publisert