Haugaland Kraft. Foto: HAAKON NORDVIK

Knutsen OAS, Haugaland Kraft og SKL etablerer Deep Wind Offshore

Presse Nyhet Forside
haugaland_kraft_knutsen_010 (2)

Knutsen OAS, Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) etablerer havvindselskapet Deep Wind Offshore (DWO), med sikte på å utvikle havvindprosjekter i Norge og internasjonalt.

Norge åpnet opp to områder for havvind 1.januar 2021. Sør-Vestlandet har en lang maritim tradisjon, bygget på næringer som fiskeri, skipsfart, olje og gass. Fornybar kraftproduksjon har også lange tradisjoner i Norge. Samfunnet startet elektrifiseringen for over hundre år siden. Skal Norge fullelektrifiseres, vil det være behov for ny fornybar kraft. Kunnskapen vi har tilegnet oss fra disse næringene er relevant for utvikling av en ny havvindindustri.

Utsira Nord er ideelt plassert for å tilføre ny fornybar elektrisitet til en region med et forventet betydelig kraftunderskudd. Sørlige Nordsjø II kan bli en åpning for Norge som leverandør av fornybar energi til Europa. Selskapet har en erfaren ledelse som utfylles av industrielle eiere med komplementær kompetanse. Knut Vassbotn er utnevnt til CEO i Deep Wind Offshore.

“Vi står midt i startgropen for det som kan bli et nytt industrieventyr for Norge, og med Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II kan Norge ta en posisjon som en ledende havvindnasjon bygget på vår kompetanse fra maritim sektor, olje- og gass og vannkraft. Det er ingenting som gleder meg mer enn å lede et selskap forankret i disse industriene med nær geografisk tilknytning til de første havvind-feltene”, sier Knut Vassbotn.

Deep Wind Offshore er også et synlig bevis på at Haugaland Kraft, SKL og Knutsen bruker sin industrielle og brede kompetanse innenfor energi og offshore-markedet til å bidra inn på nye, bærekraftige forretningsområder. Samtidig håper selskapet å dra nytte av olje- og gassindustrien, både i ulike samarbeid og på den kompetanse- og teknologikraften industrien representerer.

“Med en stolt, norsk sjøfartshistorie er Norge godt posisjonert til å utvikle en ny offshore-industri. Den reisen vil Knutsen være med på, og være en bidragsyter for å realisere lønnsom vindproduksjon til havs. Det vil være bra for Norge, både i et miljø- og i et økonomisk bærekraftperspektiv, og gi muligheter for leverandørindustrien”, sier eier og styreleder i Knutsen, Trygve Seglem.

“Vi etablerer nå et nytt, regionalt selskap på Vestlandet og ønsker å bidra til å utvikle den kompetansen som er i regionen, og forhåpentligvis ny fornybar kraftproduksjon utenfor Utsira. Kompetansen på infrastruktur og nettutbygging er også noe selskapet tar med seg inn i samarbeidet, sier konsernsjef i Haugaland Kraft”, sier konsernsjef i Haugaland Kraft, Olav Linga.

«Vi står foran et grønt skifte som krever betydelig mer fornybar energi. Havvind kan sammen med vannkraften gi regionen vår store fortrinn i å bruke våre fornybare naturresurser for å skape framtidsrettet grønn industriell vekst og utvikling», sier administrerende direktør i SKL, John Martin Mjånes

Hovedkontoret vil være plassert i Haugesund. Hovedeiere i selskapet er Knutsen O.A.S, Haugaland Kraft AS og Sunnhordland Kraftlag AS.

Publisert