næringsparken

Internasjonale datagiganter ser til Haugalandet

Blogg

Den strategiske beliggenheten koblet med en unik tilgang på kraft og fiber, gjør oss på Haugalandet og Haugaland Næringspark til landets mest egnede etableringssted for internasjonale datasentre.

Olav Linga
Konsernsjef Olav Linga

Av: Olav Linga, konsernsjef i Haugaland Kraft

Samfunnet vårt er avhengig av stadig større datamengder, og datalagring er derfor et viktig satsingsområde for Norge. I 2018 la myndighetene en strategi for hvordan landet vårt skal etablere seg som en sentral datasenternasjon.

For internasjonale storaktører med etableringsplaner for nye datasentre er Norge et attraktivt alternativ. Med vannkraften vår kan vi tilby karbonnøytral energi, og dermed bidra til at de store selskapene kan holde en grønn og bærekraftig drift.

Og ingen andre steder i landet ligger forholdene bedre til rette for etablering av store datasentre enn i vår egen region. Med sine 5000 dekar har Haugaland Næringspark på Gismarvik Norges største ferdigregulerte næringsarealer. Sentral i det regionale RENergi-programmet, og med fokus på sirkulærøkonomi og grønn energi skal Haugaland Næringspark bli Norges bærekraftige svar på Silicon Valley og være et lokomotiv for fremtidig vekst og verdiskaping.

-Næringsparken har en unik beliggenhet

Parken ligger ideelt midt i sentrum for det som om få år blir selve episenteret for næringslivet på vestlandet. Midt i krysset mellom stadig kortere E-39 og E-134, og omgitt med industri på alle kanter. 

Statnett søkte denne uken om konsesjon for en ny 420 kV-kraftledning til Haugalandet som vil sikre regionen og Haugaland Næringspark en unik tilgang på nødvendig energi. Dette, sammen med vår egen planlagte utbygging av 132 kV-linje, vil gjøre at industri som krever både energi og areal vil flytte blikket til Haugalandet. En datasenteretablering vil også dra god nytte av den 700 km lang fiberkabelen som nå skal legges mellom Norge og Storbritannia, nettopp for å styrke mulighetene for denne type etableringer.

Med sin unike beliggenhet til sjøen, med dypvannskai og rikelig tilgang på kjølevann, har næringsparken også kort vei til Husøy og Norges mest trafikkerte skipsled. Alt dette er forhold som gjør at næringsparken på Gismarvik bør være svært attraktiv for internasjonale datasenter-aktører.

Det er nettopp dette Statkraft har innsett, og mye av grunnen til at de før jul inngikk avtale med Haugaland Næringspark om å utvikle og markedsføre 600 dekar rettet mot nettopp storskala datasenteretableringer. I fjor solgte Statkraft en stor tomt til Google i Skien, det skal bli spennende å se hvilke internasjonale etableringer de kan bidra til å få til Gismarvik. Kanskje kan det som fremover lagrer i skyen, faktisk lagres i vår region.

Storskala datasentre i Haugaland Næringspark vil bety økt verdiskaping og nye grønne arbeidsplasser, både til landet vårt og til regionen vår. Det vil også styrke teknologi- og digitaliseringsmiljøene våre.

Regionen har alt som skal til – og gode krefter på saken. Dette får vi til!

Publisert